Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria i praktyka” 24.11.2011 r.

W dniu 24 listopada 2011 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria i praktyka”. Celem konferencji była identyfikacja zasadniczych obszarów i kontekstów edukacji dla bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Podczas konferencji zajmowano się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa jako ważnego składnika procesu kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przygotowującego do przyszłej pracy i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Konferencję zorganizował Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej. W organizację konferencji zaangażowało się także Wydawnictwo „NOWA ERA”, które wyposażyło uczestników w materiały edukacyjne dotyczące nauczania „Edukacji dla bezpieczeństwa”. Moderatorami podczas konferencji byli: dr Andrzej Wawrzusiszyn (Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Jan Grzyb (MODN w Ełku). Konferencję otworzył Piotr Gajewski (Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku), który wskazał na potrzebę efektywnego kształcenia młodzieży szkolnej w zakresie bezpieczeństwa. Miłym akcentem było uhonorowanie dyplomami uznania dr hab. Bernarda Wiśniewskiego (prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie) oraz mgr. Jana Grzyba (doradcy metodycznego) za naukowe wspieranie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

W części merytorycznej konferencji wystąpili: Andrzej Wawrzusiszyn (Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie), mgr Janusz Popis (Komenda Powiatowa PSP w Otwocku), mgr Michał Jodko (dyrektor MODN w Ełku), mgr Jan Grzyb (doradca metodyczny MODN), mgr Jarosław Słoma (dyrektor PODN w Tucholi), mgr Jacek Apanasewicz (Szkoła Medyczna w Ełku), mgr Mirosław Boć (Powiatowe Centrum Edukacji Ruchu Drogowego w Giżycku) oraz mgr Beata Stypułkowska (dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych). W swoich wystąpieniach prelegenci wskazywali na rolę i znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz na teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wskazywano także na potrzebę wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie metodyki nauczania oraz współpracy pomiędzy szkołą a instytucjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 listopada 2011