Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 

 Konkurs „Przyszłość energetyczna Polski.

Na jakie źródła energii Polska powinna stawiać?”

Przyszłość energetyczna Polski i świata w MODN w Ełku

Zagadnienia energetyki należą do najważniejszych dla rozwoju naszej cywilizacji. Sprawy te stały się polem gry nie tylko rozmaitych koncepcji technologicznych i ekologicznych, ale też interesów ekonomicznych oraz politycznych. Sytuacja Polski w kwestiach energetycznych nie jest łatwa – nasz kraj wykorzystuje przede wszystkim tradycyjne źródła energii, tj. węgiel kamienny i węgiel brunatny, a te właśnie źródła wskazuje się jako przyczyny tzw. efektu cieplarnianego oraz innych szkód w środowisku naturalnym. Odnawialne źródła energii – Słońce, wiatr, płynące wody – mają w Polsce nadal niewielki udział w ogólnej produkcji energii. Istnieje zagrożenie, że nasz kraj może płacić z obu tych powodów wysokie kary wynikające z przepisów UE. Nie mamy elektrowni jądrowych, co jednych cieszy, innych martwi. To kontekst zdarzenia, jakie miało miejsce w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku z inicjatywy nauczycielek Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, p. W. Marcinkiewicz oraz p. B. Pieniążek.

W dniu 10 grudnia 2013 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się finał konkursu: „Przyszłość energetyczna Polski. Na jakie źródła energii Polska powinna stawiać?” Wzięło w nim udział 12 uczestników z czterech szkół objętych doradztwem ośrodka: z Gimnazjum w Kalinowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku oraz Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Uczestnicy w 5-minutowych prezentacjach próbowali dać odpowiedzi na pytania istotne nie tylko dla Polski, ale dla całego współczesnego świata:
1. Czy energia musi być droga?
2. Jaki rodzaj energii jest najbardziej korzystny dla gospodarki i środowiska naturalnego naszego kraju?
3. Czy jako państwo mamy szansę być samowystarczalni energetycznie?
4. Czy powinniśmy ograniczać zużycie energii?
5. Jakie szanse nowych miejsc pracy daje sektor energetyczny?
Wystąpienia na żywo, przed publicznością, na temat wyboru najlepszego dla Polski źródła energii na najbliższych 30-50 lat stały się okazją do zaprezentowania bogactwa pomysłów. Jedni pokazywali własnoręcznie wykonane makiety i schematy, inni wyświetlali prezentacje multimedialne oparte na zasobach internetowych. Występujący prelegenci przedstawiali różne pomysły na „przyszłościowe” źródła energii. Mogłaby to być energia słoneczna, wiatr, energia jądrowa, gaz łupkowy oraz najbardziej tradycyjne źródła (m.in. węgiel brunatny i węgiel kamienny). Jury oceniało oryginalność pomysłu, rzeczowość argumentów, poprawność językową, sposób prezentacji i zachowanie dyscypliny czasowej.

Wystąpienia uczestników oceniało jury w składzie: Halina Ptaszyńska-Ptak –naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku, Wiesława Marcinkiewicz, nauczycielka fizyki z ZS nr 6, Ryszard Skawiński, konsultant MODN. W ocenie jury wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani, zaprezentowali wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz językowym. To bardzo istotne, że właśnie tak młodzi ludzie potrafili w tak dojrzały sposób mówić o problemach, które właśnie ich pokolenie w największym stopniu będzie rozwiązywać.

Jury wyłoniło trzech laureatów. I miejsce zdobył Piotr Kierklo z ZS nr 6 w Ełku za prezentację o gazie łupkowym, drugie miejsce- Karolina Wierzbicka z I LO w Ełku za wypowiedź na temat energetyki jądrowej, a trzecie miejsce zajęła Mariola Kottlenga z ZS nr 6 w Ełku, przekonująca do energetyki węglowej. Ocena publiczności była zbieżna z werdyktem jury. Również nagrodą publiczności uhonorowano Piotra Kierklo z ZS nr 6 w Ełku. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

Po wystąpieniach uczestników pan Jacek Tobolski z firmy DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych w Gdańsku zaprezentował zestawy edukacyjne, wykorzystujące energię słońca oraz ogniw wodorowych. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały zestawy H-racer lub Hydrocar do celów edukacyjnych. To sprawiedliwy wyraz uznania dla szkół, które potrafią włączać swoich uczniów do obywatelskiego zaangażowania w ważne sprawy publiczne.  

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 grudnia 2013