Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.


V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”
Ełk – 25.11.2013 r.

Organizatorem konferencji był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romerisa w Kownie (Litwa) oraz Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Republika Czeska).

Patronat honorowy
Poseł RP – Andrzej Orzechowski
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Cel konferencji
Naukowa dyskusja poświęcona problemom bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa w społeczeństwie i w szkole w dobie kryzysu uniwersalnych wartości oraz znaczenie wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie nauczania i wychowania dla bezpieczeństwa oraz współpracy pomiędzy szkołą a instytucjami działającymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Komitet Naukowo-Programowy
Przewodniczący – dr hab. Bernard Wiśniewski – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Zastępca przewodniczącego – mgr Michał Jodko – MODN w Ełku
Zastępca przewodniczącego – dr Andrzej Wawrzusiszyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Sekretarz – mgr Jan Grzyb – MODN w Elku
Członkowie – prof. dr hab. Ryszard Jakubczak - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. ing. Vojtech Jurčak – Republika Słowacji
dr hab. Andrzej Czupryński – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
dr hab. Jarosław Prońko – Uniwersytet Humanistyczny w Kielcach
dr Janusz Mika – Republika Czeska
dr Franck Mbida – Uniwersytet Katolicki w Bertoua – Kamerun
dr Jolanta Łodzińska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Robert Socha – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
dr Barbara Kaczmarczyk – PWSZ w Legnicy
Danguole Seniutiene – Uniwersytet w Kownie – Republika Litewska
Ingrida Kairiene – Departament Policji Kowno – Republika Litewska
mgr inż. Jacek Zboina – Centum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie

W programie konferencji:
I. Część plenarna – Konteksty bezpieczeństwa i badań nad bezpieczeństwem
II. Część panelowa
1. Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w dobie kryzysu uniwersalnych
wartości
2. Aspekty dydaktyczno-wychowawcze edukacji dla bezpieczeństwa – poszukiwanie
wizji i strategii

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze


 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 13 grudnia 2013