Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

Konferencja „Rok szkolny 2014/2015 rokiem szkolnictwa zawodowego 27.10.2014 r.


O problemach i sukcesach szkolnictwa zawodowego
Spotkanie z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską na konferencji w Ełku

Jak uczniowi szkoły zawodowej zapewnić wysoką jakość kształcenia? Jak wspomagać szkołę zawodową w jej systematycznym rozwoju? Między innymi na te pytania odpowiadała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, podczas poniedziałkowej konferencji Rok szkolny 2014/2015 rokiem szkolnictwa zawodowego, która odbyła się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 27 października 2014 roku.
Wśród gości honorowych spotkania i prelegentów znaleźli się Grażyna Przasnyska, kurator oświaty naszego województwa, oraz Jarosław Okseniuk, przedstawiciel pracodawców, kierujący zakładami mięsa czerwonego w Grupie Animex. W konferencji wzięli także udział Andrzej Orzechowski, poseł na Sejm RP, oraz senator Marek Konopka, a także dyrektorzy szkół zawodowych i gimnazjalnych ze wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, pracowników Kuratorium Oświaty Delegatury w Ełku, doradców metodycznych. doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli.
Gości powitał i konferencję otworzył Krzysztof Piłat, starosta ełcki. Następnie głos zabrał Andrzej Orzechowski, na zaproszenie którego mister edukacji przybyła do Ełku. List z pozdrowieniami i życzeniami od Jacka Protasa, marszałka województwa, odczytał dr Igor Hutnikiewicz, dyrektor departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, przedstawiła w obszernym wystąpieniu model kształcenia zawodowego na Warmii i Mazurach. Zwróciła uwagę na znaczące sukcesy tego typu szkolnictwa oraz podkreśliła, że ostatnio zmienia się nastawienie absolwentów gimnazjów do zasadniczych szkół zawodowych. Wyraża się to w zwiększającym się odsetku kandydatów wybierających ten rodzaj szkół.
Michał Jodko, dyrektor MODN w Ełku, mówił o roli i znaczeniu ośrodka w podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego. Przedstawił model doradztwa metodycznego na Mazurach oraz skalę działalności ełckiej placówki. Uwagę uczestników przyciągnęły zwłaszcza dane dotyczące ilości, wartości oraz skali zrealizowanych w MODN projektów w ramach EFS, które wspierały kształcenie zawodowe.
Problemy szkół zawodowych na terenach o wysokiej stopie bezrobocia przybliżył dr Ryszard Skawiński, konsultant MODN. Odwoływał się do swoich badań dotyczących przekształcania ponadpodstawowych szkół zawodowych w szkoły ponadgimnazjalne. Zwracał uwagę na to, że dokumenty rządowe zakładają kształcenie na potrzeby rynku pracy, kształcenie spełniające potrzeby pracodawców. Trudno jednak mówić o rynku pracy w warunkach masowego bezrobocia. Z reguły w takiej sytuacji trzy listy zawodów: 1. zawody największej liczby bezrobotnych absolwentów; 2. zawody najliczniejszych grup bezrobotnych; 3. zawody, w których jest najwięcej ofert pracy – są listami podobnymi. Na przykład w powiecie ełckim najwięcej było bezrobotnych sprzedawców – i najwięcej ofert pracy w tym zawodzie. Z tym, że bezrobotnych jest 10 razy więcej niż ofert pracy. Jak spełnić oczekiwania pracodawców na rozdrobnionym rynku pracy (w powiecie ełckim działa ponad 6 tysięcy podmiotów gospodarczych w różnych branżach)?
Potrzebne jest dobre doradztwo zawodowe w gimnazjach. Przykład: w przemyśle mięsnym w naszym województwie jest kilka tysięcy miejsc pracy, a w zawodzie wędliniarza egzamin końcowy zdało w 2014 roku 7 (!) osób. Zupełnie inne liczby absolwentów mamy w zawodzie technik ekonomista – ok. 450 – oraz technik hotelarstwa – ok. 430. Tu mogą pojawić się kłopoty z pracą. Dr Skawiński przypomniał rekomendacje, jakie reformatorom szkolnictwa zawodowego przedłożył już przed 10 laty prof. Stefan M. Kwiatkowski, czołowy przedstawiciel polskiej pedagogiki pracy. Te rekomendacje pozostają aktualne.
W następnym punkcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska wręczyła za wybitne osiągnięcia zawodowe nagrodę ministra edukacji narodowej Urszuli Osowskiej – nauczycielce z Gimnazjum nr 4 w Ełku.
Po tej uroczystości odbyła się dyskusja panelowa z udziałem minister J. Kluzik-Rostkowskiej, kurator G. Przasnyskiej oraz dyrektora J. Okseniuka. Tę część poprowadziła Danuta Wojtowicz, dyrektorka ZS nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Dla nauczycieli zebranych na sali konferencyjnej, dość dobrze zorientowanych w problematyce edukacji, wypowiedzi przedstawicielek władz oświatowych po części były potwierdzeniem posiadanej przez nich wiedzy, a po części jej uzupełnieniem. Wypowiedź J. Okseniuka to novum na tego typu konferencjach. Zebrani mogli poznać oczekiwania i poglądy przedstawiciela dużego pracodawcy – korporacji o zasięgu światowym. Okazuje się, że polscy pracownicy najwięcej braków wykazują w tzw. kompetencjach miękkich, jak na przykład umiejętność pracy w zespole. Tego trudno nauczyć w procesie pracy, ale też – zdaniem nauczycieli szkół zawodowych – to równie trudne w edukacji szkolnej.
Trudności szkolnictwa zawodowego na naszym terenie są dość dobrze znane. Spotkanie z minister Kluzik-Rostkowską rozbudziło nowe nadzieje. Czy i w jakim stopniu konferencja przyczyni się do dalszej poprawy sytuacji szkolnictwa zawodowego na Mazurach – czas pokaże…

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

J.Kunicki

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 01 listopada 2014