Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


III Regionalna Konferencja „Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej”

Temat konferencji: Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym. Czy koniec kontrowersji?

We środę, 5 marca 2014, w godzinach 14.00 – 16.30 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się już trzecia konferencja dotycząca wdrażania nowej podstawy programowej. Na tę konferencję zaproszeni zostali liderzy powiatowej edukacji – dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, przewodniczący komisji przedmiotowych, a także przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy oświaty. Obecni byli także starosta ełcki, p. Krzysztof Piłat, oraz p. Cieśluk, dyrektor ełckiej Delegatury W-M Kuratorium Oświaty.

Celem konferencji jest dokonanie ewaluacji wdrożenia nowej podstawy programowej w obecnym czasie – w marcu 2014. Nowa podstawa została już wdrożona w gimnazjum. Egzamin w 2012 i 2013 r. opierał się na nowej podstawie tak w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2012/2013 nowa podstawa programowa wdrażana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakończył się pierwszy rok nauki w oparciu o nową podstawę programową w szkołach ponadgimnazjalnych – rok, wokół którego skupiała się większość sporów i kontrowersji. Zakończyło się pierwsze półrocze w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych, realizujących na tym etapie tzw. rozszerzenia i uzupełnienia. To można uznać za dobry moment na podjęcie próby kompleksowej oceny wdrażania nowej podstawy poprzez konfrontację tego, co wiemy o szkołach powiatu ełckiego, z tym, co w świetle badań dzieje się w Polsce.

Zebranych gości przywitał dyrektor MODN Michał Jodko. Następnie głos zabrał starosta K. Piłat, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. Jako pierwszy zabrał głos konsultant MODN, dr Ryszard Skawiński. W swoim wystąpieniu omówił on dotychczasowe działania szkoleniowe MODN dotyczące tematyki wdrażania nowej podstawy programowej. W latach 2009 – 2013 odbyło się ok. 190 szkoleń z tym zakresie tematycznym, z czego ok. 60% przeprowadzono w 2009 roku. W przeważającej części dotyczyły one zagadnień organizacyjnych, technicznych i metodycznych, co dowodzi ogromnego wysiłku szkół starających się jak najlepiej i najkorzystniej dla uczniów wdrożyć tę reformę programową.
Główną częścią spotkania była dyskusja panelowa, w której udział wzięło pięcioro dyrektorów szkół z powiatu ełckiego: p. Mirosława Modzelewska, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Ełku, p. Danuta Wojtowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku, p. Robert Hoffmann, dyrektor I LO w Ełku, p. Janusz Samarow, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ełku oraz p. Karol R. Marchel, dyrektor Gimnazjum w Chełchach. Dyrektorzy mówili o różnych zagrożeniach oraz o nowych możliwościach, jakie pojawiają się w związku z nową podstawą programową.

Następnie glos zabrała przybyła z Warszawy przedstawicielka ORE, p. Anna Gocłowska, która przedstawiła prezentację pt. „Wdrażanie podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym w świetle badań ogólnopolskich”. Konferencję zakończyła prezentacja oferty firmy Young Digital System.

Szczegółowa relacja w konferencji ukaże się w najbliższym numerze „Publikatora”

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 marca 2014