Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ”
Ełk - 15.06.2015 r.

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń”. Celem konferencji było przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiana poglądów dotyczących problemów edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole, bezpieczeństwa i badań nad bezpieczeństwem wobec współczesnych zagrożeń, umożliwienie zaprezentowania wyników własnych badań oraz sformułowanie istotnych problemów badawczych w przedmiotowym obszarze.

Organizatorem konferencji był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romerisa w Kownie (Litwa) oraz Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Posła na Sejm RP - Andrzeja Orzechowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Grażynę Przasnyską oraz Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - insp. dr. Piotra Bogdalskiego.

Moderatorem podczas konferencji był prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, od wielu lat współpracujący z MODN w Ełku. Konferencję otworzyła Bożenna Puławska (etatowy członek Zarządu Powiatu w Ełku), która wskazała na potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie przeciwstawiania się współczesnym zagrożeniom. Następnie Andrzej Orzechowski (poseł na Sejm RP) zwrócił uwagę na istotne znaczenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, wyraził uznanie dla organizatorów konferencji za podejmowanie istotnej dla społeczeństwa tematyki.

W części merytorycznej konferencji wystąpili:

dr Anna Pogorzelska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach - "Niebezpieczne wymiary bezpieczeństwa"),

dr Andrzej Wawrzusiszyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - "Metodologiczne konteksty badań bezpieczeństwa"),

dr Jolanta Łodzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W-wie - "Zagrożenia późnej ponowoczesności w ujęciu Ulricha Becka i Anthony'ego Giddensa"),

dr Paweł Lubiewski (Delegatura ABW w Olsztynie - "Nielegalna imigracja jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa"),

dr Aleksander Babiński (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - "Edukacja dla bezpieczeństwa czy edukowanie dla bezpieczeństwa?"),

dr Elżbieta Brandt (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - "Bezpieczeństwo żywności i żywienia"),

dr Franck Mbida (Uniwersytet Katolicki w Bertoua, Kamerun - "Edukacja dla bezpieczeństwa w niebezpiecznym Kamerunie"), mgr Jan Grzyb (Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - "Wybrane problemy nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w woj. warmińsko-mazurskim"),

dr Bogdan Chmieliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - "Ocena bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu na Warmii i Mazurach w świetle badań empirycznych"),

dr Joanna Szkatuła (Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - "Mobbing w szkole. Komunikat z badań"),

mgr Martyna Seroka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - "Działania Rzecznika Praw Dziecka w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci"),

mgr Jacek Apanasewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach - "Nowy algorytm postępowania w krwotokach zewnętrznych").

W czasie dyskusji zwracano uwagę na rosnące znaczenie powszechnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, podkreślano także znaczenie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy szkołami i wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa państwa. Organizatorzy pragną podziękować dyrektorom szkół, nauczycielom, przedstawicielom instytucji i służb publicznych za udział w konferencji.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 24 czerwca 2015