Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Wizyta studyjna w Warszawie - 25.03.2015

Nowe doświadczenia, nowe umiejętności, nowe inspiracje...

25 marca 2015 roku w Warszawie zespół pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbył wizytę studyjną obejmującą swym zakresem Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie z gospodarzami odwiedzonych instytucji pozwoliło na wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów. Miały miejsce rozmowy z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, senatorem Markiem Konopką, posłem Andrzejem Orzechowskim, minister Joanną Kluzik-Rostkowską. Umożliwiony został kontakt z władzami, ekspertami oraz pracownikami odwiedzonych instytucji. Prezentacja osiągnięć – innowacyjnych projektów edukacyjnych realizowanych przez te instytucje, zaowocowała nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych możliwych do wykorzystania w przyszłych wspólnych programach.
„Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie organizacji systemu wspomagania szkół. Dzięki temu, uczestnicy promują jakość systemu edukacji i kształcenia” – stwierdza dyrektor Michał Jodko, wskazując budowanie zespołu otwartego na realizację najtrudniejszych przedsięwzięć jako główną ideę podobnych działań w MODN.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się organizacją szkoleń dla nauczycieli doskonalących ich umiejętności metodyczne. Często także inspiruje nauczycieli i uczniów do działania poprzez organizację różnych konkursów oraz innych form rywalizacji przy okazji aktualnych rocznic, świąt oraz uroczystości. Obecnie w MODN trwają prace nad projektem „Współcześni dla przeszłości”, który zakłada m.in. uczczenie pamięci wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego – Jana Długosza, ojca polskiej historiografii i heraldyki, autora największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego”.
W tym roku obchodzimy nie tylko 600-lecie urodzin wybitnego historyka, ale także Rok Samorządu Terytorialnego. Również ta okazja skłania do pracy nad postawami szacunku dla dokonań i dorobku tak epok dawno minionych, jak i czasów nieodległych. Do kształtowaniu w uczniach i wychowankach nowoczesnego patriotyzmu.
Działania zaplanowane w projekcie obejmują również współpracę i doskonalenie umiejętności doradców metodycznych i konsultantów MODN. Służył temu m.in. wyjazd studyjny do Warszawy, mający na celu zapoznanie doradców metodycznych i konsultantów z pracą Sejmu i Senatu oraz spotkanie z parlamentarzystami z naszego regionu. Pobyt w Warszawie stał się też okazją do poznania specyfiki Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystko to posłuży doskonaleniu umiejętności przygotowywania i prowadzenia konkursów dla uczniów i nauczycieli.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 kwietnia 2015