Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

 Konferencja OTOCZENIE MA ZNACZENIE 11.05.2016 r.

Konferencja OTOCZENIE MA ZNACZENIE miała miejsce w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 11 maja 2016 roku w godzinach 11.00 – 13.00. Podczas spotkania zostało zaprezentowane wydawnictwo MODN: „Katalog instytucji wspomagających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim”.

Agenda konferencji skierowana była do przedstawicieli instytucji z poszczególnych dziedzin życia publicznego, które z racji działania we wzajemnym sąsiedztwie w przestrzeni lokalnej powiatu ełckiego rozwijają współpracę również ze szkołami i placówkami oświatowymi.
Celem konferencji było propagowanie dobrych praktyk i wypracowanie rekomendacji do dalszej współpracy instytucji z terenu powiatu ełckiego.
Z zaproszenia na konferencję skorzystali osobiście kierownicy instytucji oraz oddelegowane osoby bezpośrednio organizujące współpracę z instytucjami z otoczenia.
Zaproszeni na konferencję zostali wyróżnieni, co poświadczają certyfikaty, wpisem do Katalogu instytucji wspomagających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim. Katalog zawiera zbiór instytucji, z którymi współpraca otwiera dostęp do cennych zasobów edukacyjnych, skutkuje wprowadzaniem nowych rozwiązań, zróżnicowaniem form finansowania, rozwijaniem usług społecznych, nowych źródeł informacji, zasobów i dobrych praktyk. Wykorzystanie oferowanych dzieciom i młodzieży aktywności jest wysoce pomocne w przygotowaniu uczniów do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie, ma znaczący wpływ na poprawę efektywności systemu oświaty, jakościowy rozwój szkół i placówek oświatowych oraz zadowolenie wszystkich odbiorców edukacji.
Osobą odpowiedzialną za opracowanie katalogu i konferencję po stronie MODN był nauczyciel konsultant Krzysztof Piłat.
Program konferencji prezentował się następująco. Otworzyła obrady wicestarosta ełcka Anna Iwaszko. Słowo do uczestników wygłosili Anna Cieśluk dyrektor Delegatury KO oraz zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański. W części merytorycznej zapoznano przybyłych z wystąpieniami: „Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju – ewaluacja jako uspołecznione badanie poziomu spełniania wymagań państwa” – Anna Cieśluk dyrektor Delegatury KO w Ełku; „Prezentacja Katalogu instytucji wspomagających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim” – Krzysztof Piłat konsultant MODN; „4 powody dlaczego nauczyciel potrzebuje podróży” – Anna Mścichowska Magia Podróży; „Prezentacja wyników badań IBE: Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi” – dr Ryszard Skawiński konsultant MODN; „Idee stają się widzialne - prezentacja wyposażenia edukacyjnego PASCO” – Łukasz Lewandowski. Następnie w dyskusji o dobrych praktykach głos zabierali przedstawiciele instytucji z terenu powiatu ełckiego.
Udział w konferencji instytucji odgrywających znaczącą rolę w naszym wspólnym otoczeniu pozwolił na zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy w lokalnej społeczności i wypracowanie rekomendacji do dalszej działalności.
Na przykład MODN zwróci się do instytucji z otoczenia z zachętą do podjęcia współpracy w postaci organizacji dla nauczycieli warsztatów poprzedzających wydarzenia urządzane przez instytucje – wystawy stałe, wirtualne, czasowe, cykle wykładów, ekspozycje, koncerty, spektakle, targi i inne formy edukacyjne.
W naszej opinii przedsięwzięcia można by poprzedzać działaniami zwiększającymi siłę oddziaływania. W związku z wystawą można zaprosić nauczycieli i zainteresowanych edukatorów na specjalne warsztaty, będące okazją do zwiedzenia wystawy i zapoznania się z jej eksponatami, czy przy okazji innych aktywności, oswojeniu tematyki planowanego wydarzenia. Jednocześnie uczestnicy warsztatów skorzystaliby z gotowych lub poszukiwaliby nowych form pracy z uczniami i stworzyliby narzędzia edukacyjne, które można rozwijać w praktyce szkolnej.
Oczywiście postulowana forma nie ma gwarancji stuprocentowego powodzenia, ponieważ nie ma do tej pory zbyt szerokiego zastosowania, jednak po kolejnych doświadczeniach może być przyczynkiem do jeszcze większego powodzenia przedsięwzięć.
Zachęcamy do lektury „Katalogu instytucji wspomagających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim”. Zainteresowani mogą odbierać egzemplarze katalogu w siedzibie MODN.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 17 maja 2016