Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Sieci Współpracy i Doskonalenia – Innowacyjna Forma Działania Rozwojowego

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udziału w innowacyjnej formie działania rozwojowego: sieci współpracy i doskonalenia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami.

Zapraszamy do zgłaszania się do wybranych sieci za pomocą deklaracji uczestnictwa.

Sieci proponowane przez MODN:
1. Sieć dyrektorów szkół i placówek.
2. Kompetencje informatyczne.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Specjalne potrzeby edukacyjne.
5. Kompetencje czytelnicze.
6. Kształcenie zawodowe.
7. Doradztwo zawodowe.

Sieci współpracy i samokształcenia, to zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu. Nauczyciele w sieci realnie wspólnie rozwiązują problemy, dzielą się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Realne cele sieci współpracy i samokształcenia:
- wymiana doświadczeń między uczestnikami w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe,
- analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci,
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
- poszerzanie kompetencji uczestników,
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Wirtualne działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:
- dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci,
- publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji),
- dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.),
- udział w szkoleniach e-learningowych.

Tworzenie łączących szkoły sieci to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami szkół i nauczycielami otwierają się nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.
Współpraca w ramach aktywnie tworzonej sieci kontaktów, zwana również networkingiem lub sieciowaniem staje się coraz bardziej powszechna. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się. Jest to proces wymiany informacji, doświadczenia, zasobów i wzajemnego poparcia dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.

Sieci to jeszcze jedna możliwość doskonalenia pracy wśród zadań MODN, który organizuje i prowadzi:
1. Wspomaganie szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;
2. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
3. Formy doskonalenia: konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia i kursy;
4. Konsultacje;
5. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
6. Inne zadania zlecone przez organ prowadzący.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 listopada 2016