Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Czytanie ma znaczenie

130 troskliwych i odpowiedzialnych nauczycielek konferowało w MODN 5 października o podnoszeniu poziomu czytelnictwa i kształceniu kompetencji czytelniczych uczniów w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Joanna Potęga i Iwona Adeszko przedstawiły interesujące rozwiązania w Polsce i w Europie, a aktywna postawa uczestniczek konferencji pozwoliła na sporządzenie rankingu i listy dobrych praktyk ełckiego środowiska.

Przedstawione badania czytelnictwa w skali ogólnopolskiej pokrywają się z doświadczeniami ełckimi. Przekonanie o istotnej roli biblioteki szkolnej i o aktywnościach podejmowanych na rzecz czytelnictwa i kształcenia kompetencji czytelniczych to nie tylko sprawa nauczycielek bezpośrednio zainteresowanych zawodowo, ale całego szkolnego i domowego otoczenia młodego czytelnika.

Celem konferencji było upowszechnianie celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz wskazanie efektywnych rozwiązań z zakresu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do zastosowania w szkole/placówce oświatowej.

Kompetencje nabywane przez uczestników konferencji: oddziaływanie wychowawcze na młodego czytelnika zdolnego do bycia odpowiedzialnym, zabiegającego o dobro innych, postępującego zgodnie z powszechnie aprobowanymi wartościami, takimi jak dobro, piękno, prawda; kształcenia umiejętności informacyjnych: wyszukiwania, ewaluacji i wykorzystywania informacji; przekonanie o niepodważalnej wartości czytania w gromadzeniu wiedzy, rozwoju samodzielnego myślenia i wyobraźni oraz kompetencji społecznych; umiejętność rozpowszechniania przekonania o znaczeniu umiejętności informacyjnych w społeczeństwie.

Z podsumowania ankiety ewaluacyjnej konferencji wynika, że zarejestrowano 126 uczestników, z których ankiety złożyło 71 osób. Zdecydowana większość uznała, że konferencja spełniła oczekiwania. Równie wysoka była ocena ogólna spotkania, a sama organizacja została oceniana najwyżej, chociaż jakość materiałów nieco niżej. Jednak to zostanie nadrobione poprzez udostępnienie dodatkowo drogą elektroniczną prezentacji i rankingu dobrych praktyk opracowanego przez uczestników podczas warsztatu. Zdecydowana większość uznała, że konferencja trwała odpowiednio długo i program był odpowiedni. Jako wystąpienia w czasie konferencji najbardziej przydatne określono: bank pomysłów (6), przykłady dobrych praktyk (8), rola bibliotek szkolnych, wszystkie (5), Co dalej z bibliotekami (8), zagraniczne biblioteki, ciekawe linki (5), badania czytelnictwa (3), wsparcie czytelnika, program rozwoju czytelnictwa. Wskazano zagadnienia, o które powinna być poszerzona konferencja: zastosowania w szkole, biblioteki ponadgimnazjalne (3), biblioteki gimnazjalne, warsztaty (3), funkcje biblioteki, jeszcze bardziej czytelnictwo wczesnoszkolne, inspiracje, wspomaganie nauczyciela, lekcje pokazowe z wdrażaniem czytelnictwa (2). Wniosek płynący z ewaluacji: konferencja spełniła stawiane cele w wysokim stopniu, zebrane doświadczenia posłużą przy organizacji kolejnych form doskonalenia.

Krzysztof Piłat

Materiały do pobrania:
I. Adeszko, Co dalej z biblioteką? [35 MB]
J. Potęga, Sieć wsparcia młodego czytelnika
Ranking inspiracji

 

 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 14 października 2016