Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Konferencja metodyczna w Starych Juchach

29 marca 2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach odbyła się konferencja metodyczna zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ZSS w Starych Juchach.

Podczas konferencji dyrektor MODN w Ełku Michał Jodko przedstawił zadania i rolę jako pełni Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zapoznał nauczycieli z harmonogramem szkoleń dotyczących wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej oraz zachęcił do korzystania z oferty szkoleniowej MODN w Ełku. W dalszej części spotkania dr Ryszard Skawiński wygłosił wykład na temat ,,Kształtowanie pożądanych postaw. Wychowanie do wartości”.

W części warsztatowej nauczyciele mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się tablicą interaktywną oraz umiejętności posługiwania się w praktyce wybranymi elementami Oceniania Kształtującego. Część warsztatową poprowadziły Beata Chmielewska- konsultant MODN i Aneta Klonowska- doradca metodyczny MODN.


 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 11 kwietnia 2017