Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Wie jak uczyć

Sukces Małgorzaty Grońskiej, doradcy metodycznego Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku z fizyki: wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Energii pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”, dowodzi, że można polegać na naszym doradztwie i pomocy w doskonaleniu.

Małgorzata Grońska, decyzją komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Energii i Ministerstwa Edukacji Narodowej, znalazła się wśród sześciorga triumfatorów ogólnopolskiego konkursu, którego celem było wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych. W konkursie udział wzięli nauczyciele oraz doradcy metodyczni z całej Polski.

Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią i energetyką jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Nagrodzona doradczyni MODN wykazała wysoki poziom kompetencji, przedstawiając pracę konkursową zatytułowaną: „W świecie energii jądrowej”, która dotyczyła zagadnień związanych z zastosowaniem reaktorów jądrowych, rodzajów promieniowania jądrowego, zagrożeniami i wykorzystaniem energii jądrowej bez szkody dla środowiska oraz wpływu promieniowania na organizmy żywe. Scenariusz zostanie opublikowany przez Ministerstwo Energii.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii w Warszawie 25 kwietnia 2017 roku. Nagrody laureatom wręczyła osobiście Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Wyróżnienie i nagrody rzeczowe zostały dopełnione udziałem laureatki w wizycie studyjnej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajmującego się badaniami z dziedziny fizyki; stosowaniem metod fizyki jądrowej oraz rozwijaniem technologii jądrowych; tworzeniem infrastruktury informatycznej i laboratoryjnej niezbędnej dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce; czy produkcją radiofarmaceutyków oraz urządzeń dla różnych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 10 maja 2017