Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Microsoft dla nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach z każdego szczebla edukacji

Świetny sposób na rozwój kompetencji. Zapraszamy szkoły oraz nauczycieli do udziału w programie Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018 na temat efektywnego wykorzystywania technologii w edukacji.

Do 15 lipca 2017r. nauczyciele mogą zgłaszać się do programu MIE Expert na rok szkolny 2017/2018. Lista MIE Expert na przyszły rok szkolny zostanie ogłoszona 15 sierpnia 2017r.
Szczegóły na https://aka.ms/ProgramMIEE
Microsoft podkreśla korzyści z udziału w programie MIEE

 

Korzyści dla nauczyciela:
• Rozwój kompetencji oraz kariery zawodowej, a także zwiększona widoczność w środowisku edukacyjnym.
Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze światowej klasy edukatorami i specjalistami.
• Inspirowanie oraz zwiększanie potencjału i kompetencji innych nauczycieli w lokalnej społeczności (szkole i regionie), przeprowadzając rozmowy, szkolenia, wykłady lub zapraszając ich na portal Microsoft Educator Community.
• Możliwość udziału w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, webinariach, na temat rozwiązań Microsoft dla szkół i nauczycieli, a także szansa udziału w międzynarodowej konferencji Microsoft Global Educator Exchange E2 (w marcu 2017r. odbyła się w Toronto w Kanadzie i wzięło w niej udział 3 nauczycieli z Polski).
• Możliwość współpracy z innowacyjnymi nauczycielami z całego świata.
• Możliwość używania oficjalnego tytułu Microsoft Innovative Expert Educator.

Korzyści dla szkoły:
• Rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej w szkole – zaangażowany nauczyciel inspiruje i dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
• Unowocześnienie szkoły poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystywane są w innych innowacyjnych szkołach w Polsce i na świecie.
• Zwiększona aktywność i atrakcyjność szkoły dla nauczycieli oraz uczniów, a także wyróżnienie się i prestiż na tle szkół w regionie.

Korzyści dla regionu:
• Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIEE, stają się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod w zarządzaniu szkołą, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w dzisiejszym świecie.
• Sposób działania tych modelowych szkół jest później skalowalny na cały region, co pozwala sprostać aktualnym wymaganiom i oczekiwaniom wobec nowoczesnej edukacji oraz podążać za światowymi trendami.

Załączamy oficjalne zaproszenie do programu.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 05 czerwca 2017