Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – szkolenie kompleksowe, zakończone egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji

Zapraszamy do MODN na szkolenie 23. – 24. Września 2017 roku. Liczba miejsc ograniczona. Odpłatność w specjalnie atrakcyjnej cenie 400 zł od osoby dla nauczycieli objętych wsparciem MODN. Zgłoszenia i szczegóły oferty w sekretariacie MODN, Sikorskiego 5A, tel. 87 621 10 71.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych: rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań. Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, które przejawiają trudności w przebywaniu w grupie przedszkolnej i szkolnej, również dzieci i młodzież z Zespołem Williamsa, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Certyfikacja:
Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Podczas szkolenia uczestnicy:
• Zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina
• Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup.
• Zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.
• Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
• Poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć
• Nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia:
• wykład
• ćwiczenia praktyczne
• dyskusja
• praca w grupach

Program:

DZIEŃ PIERWSZY - (7 godzin)
• Omówienie modelu kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina
• Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych ogólne zasady
• Zasady doboru do grup terapeutycznych - praktyczne wskazówki
• Planowanie przebiegu zajęć grupowych - dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników.
• Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami
• Trudne sytuacje na zajęciach - sposoby reagowania w sytuacjach problemowych
• Kształtowanie motywacji - zasady doboru systemów motywacji
• Generalizacja i transfer umiejętności, kształtowanie nawyków celowej aktywności
• Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.

DZIEŃ DRUGI - (7 godzin)
• Omówienie grupy docelowej zajęć TUS
• Opracowanie adekwatnego do grupy TUS systemu motywacji
• Przygotowanie programu zajęć TUS na semestr/rok szkolny
• Planowanie scenariuszy zajęć
• Dobór aktywności do różnych grup wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa, młodzież)
• Przygotowywanie pomocy do zajęć
• Egzamin/zakończenie szkolenia

Czas trwania szkolenia: 14 godzin.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 05 września 2017