Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

AktualnościKurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku organizuje w roku szkolnym 2017/2018 kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą.

ADRESACI KURSU:
Kurs adresowany jest do wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i placówkach - posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
Realizacja kursu odbywa się wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

PROGRAM KURSU
Kurs obejmuje 210 godzin zajęć i obejmuje następujące obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

UZYSKANE KWALIFIKACJE
Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

ORGANIZACJA KURSU:
planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017 r.
planowany termin zakończenia zajęć: czerwiec 2018 r.
kurs trwa dwa semestry,
koszt całkowity:1500 zł (możliwość płatności w ratach)

KADRA
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu psychologii, zarządzania i prawa oświatowego, co pozwala na zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.

UCZESTNICY
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną modn@modn.elk.pl  lub przesłanie pocztą, faxem bądź doręczenie osobiście do 20 września 2017 r. do MODN Karty Zgłoszenia. Informacje: www.modn.elk.pl , tel./fax 876211071. Adres: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk

Z A P R A S Z A M Y

Karta zgłoszenia uczestnika na kurs  
 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 05 września 2017