Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności


Projekt edukacyjny "Od grosika do złotówki" 2017/18

Czternastu nauczycieli i 200 uczniów z Ełku, gminy Ełk, Kowale Oleckie i Olsztyna rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego ,,Od grosika do złotówki”.
Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI.
Projekt jest objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.
W ramach projektu uczniowie nabywają umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu oraz wiedzę i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli.
Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.
Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.
Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.
23 listopada 2017r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty przygotowujące nauczycieli do pracy w projekcie. Każdy nauczyciel otrzymał pakiet metodyczny i materiały do realizacji zajęć z dziećmi. Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili wartość merytoryczna i obudowę metodyczną pakietu.
Już w grudniu dwustu uczniów klas drugich rozpocznie niezwykle ciekawą podróż po Galaktyce Finansów i Oszczędzania w czym będą ich wspierać rodzice i nauczyciele.

Powodzenia.
Beata Chmielewska- trener w projekcie "Od grosika do złotówki"

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 01 grudnia 2017