Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Asystent szkoły i inne nowości w oświacie na konferencji w MODN

We środę, 20 września 2017, punktualnie o godzinie 12. w sali konferencyjnej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku rozpoczęła się konferencja pod wiodącym hasłem: „Asystent Szkoły w systemie rozwoju edukacji”. Konferencję oficjalnie otworzyła Anna Iwaszko, wicestarosta ełcki, która reprezentowała organ prowadzący MODN – Powiat Ełcki wraz z Bożenną Puławską, etatowym członkiem Zarządu Powiatu.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Agata Sława Gęśla, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium w Olsztynie. W swoim wystąpieniu przybliżyła zadania nadzoru pedagogicznego w nowych realiach prawnych oraz podkreśliła znaczenie placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu zmian w oświacie.

Głównym prelegentem środowej konferencji była dr Urszula Wyrzykowska-Dudek prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Gminnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, dyrektor ODN-u w Siedlcach, który podobnie jak ełcki MODN, uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowa wspomaganie szkół”. Głównym wykonawcą projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Długa nazwa projektu może nieco utrudniać zrozumienie jego istoty, ale dr Wyrzykowska-Dudek uzmysłowiła zebranych, że chodzi o kompleksowe wspomaganie poszczególnych szkół i przedszkoli w ich zadaniach edukacyjnych. W tym wspomaganiu (wspieraniu), zaplanowanym dla każdej szkoły na 7 miesięcy, kluczową rolę mają odegrać specjaliści, których nazwano „asystentami szkoły”. Rekrutację asystentów szkoły przeprowadzono wśród doradców metodycznych i konsultantów z 10 ośrodków doskonalenia nauczycieli w całej Polsce (łącznie 192 osoby). W ełckim MODN działać będzie 20 AS-ów, wspierających 60 szkół i przedszkoli (każdy AS wspomaga 3 placówki oświatowe). Dr Wyrzykowska-Dudek podkreśliła, że Ełk znalazł się w bardzo elitarnym gronie, skupiającym najlepsze ośrodki w Polsce. Asystenci szkolni już przeszli szkolenia i nadal będą intensywnie szkoleni, aby ich współpraca ze szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami oświatowymi przyniosła jak najlepsze efekty.

Dorota Świerk, Dyrektor Strategii CrossRoads, Krajowy Koordynator Programu „Młodzież na Rozdrożu” przybliżyła ten niezwykle ciekawy i efektywny program profilaktyczno-wychowawczy. Najogólniej polega on na przygotowywaniu dzieci i młodzieży (11-15 lat) do podejmowania mądrych, odpowiedzialnych decyzji poprzez kształtowanie charakteru wychowanków. Prezentacja D. Świerk była zapowiedzią szerszych, kilkudniowych szkoleń przygotowujących do realizacji tego programu, które odbędą się w Ełku w połowie października. Program znalazł uznanie i wsparcie prezydenta Ełku, Tomasza Andrukiewicza.

Podczas konferencji konsultanci MODN przybliżyli plany ośrodka na rozpoczynający się rok szkolny. Beata Chmielewska omówiła ofertę szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018. Oferta obejmuje 65 tematów i w jakimś stopniu może być realizowana w ramach kompleksowego wspomagania szkoły czy przedszkola, ale także można ją wykonywać oddzielnie. Na podkreślenie zasługuje ciągle jeszcze nowa forma, jaką są sieci współpracy i doskonalenia. MODN proponuje aktualnie 4 sieci: Dyrektorów szkół i placówek; Aktywny wychowawca, Aktywny językowiec; Matematyczno-przyrodnicza, Bezpieczny Internet. Ryszard Skawiński przedstawił zestaw tematyki warsztatów, które zaproponowali asystenci szkoły z ełckiego MODN (40 zagadnień). Omówił on także tematykę zaplanowanych na ten rok szkolny10 konferencji oraz zachęcił do współpracy z pismem pedagogicznym „Publikator”.

W sumie Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował szczególnie bogatą ofertę szkoleń – adekwatną do potrzeb środowiska oświatowego w okresie tak licznych zmian.
W ostatnim punkcie konferencji wystąpił przedstawiciel Nowej Ery, rekomendując zebranym bardzo ciekawą i bogatą ofertę swojego wydawnictwa.

Konferencja, sprawnie poprowadzona przez Beatę Chmielewską, konsultant MODN, zakończyła się zgodnie z planem o 13.30, co podkreślamy jako zgodne z oczekiwaniami uczestników wydarzeń w MODN. Dyrektorzy, nauczyciele, pośród rozlicznych zajęć bardzo absorbujących czasowo muszą wygospodarować czas na doskonalenie, cenią więc sobie punktualność, zwięzłość i rzeczowość. Dlatego MODN reaguje kreatywnie, szybko i trafnie na aktualne potrzeby nauczycieli, szkół i placówek. Zapraszamy do korzystania z oferty kursów i szkoleń, procesowego wsparcia oraz sieci współpracy i doskonalenia.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Foto: MODN w Ełku

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 26 września 2017