Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Sytuacje kryzysowe

„Zasady reagowania na zagrożenia szkolne. Postępowanie wobec agresywnych grup młodzieżowych” oraz „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych” to tematy cieszących się dużym zainteresowaniem nauczycieli spotkań w MODN 20 lutego 2017 roku. Prowadzący dr Robert Gwardyński – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, były inspektor wydziału prewencji komendy wojewódzkiej policji, podczas zajęć przedstawił od strony praktycznej zagadnienia użyteczne w szkolnej rzeczywistości: najczęstsze rodzaje zagrożeń w szkołach, zasady reagowania na zagrożenia w szkole; zagrożenie terrorystyczne w szkole i przeciwdziałanie mu; postępowanie wobec agresywnych grup młodzieżowych.

Tematycznie szkolenia wiążą się z profilaktycznymi i prewencyjnymi działaniami wychowawczymi stanowiącymi reakcję na noworoczne zajścia w Ełku. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprosił dyrektorów, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli na szkolenia, w trakcie których zaprezentowane zostały i poddane dyskusji procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych: zasady działań, organizacja działań, postępowanie wobec agresora, kontrola nad agresywnymi grupami i jednostkami. Stanowi to kontynuację działań związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zachowaniom agresywnym młodzieży rozpoczętych promowaniem scenariusza zajęć „Co mogło wydarzyć się inaczej?”.

Na podkreślenie zasługuje tutaj walor prowadzenia zajęć przez naukowca o rozległym doświadczeniu w praktycznym działaniu i odwołującym się do najnowszych osiągnięć naukowych, ale i do klasyków w przedmiocie, na przykład Tadeusza Kotarbińskiego pioniera i współtwórcy ogólnej teorii sprawnego działania, zwanej prakseologią.

Szkolenia wchodzą w zakres jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Są działaniami zaplanowanymi w sieciach dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz kształtowania postaw koordynowanych przez MODN.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 21 lutego 2017