Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


„Co mogło wydarzyć się inaczej?” Wokół niedawnych zajść w Ełku

Tytułowe pytanie stanowi tytuł roboczy scenariusza, jaki został zaprezentowany na szkoleniu dla nauczycieli przeprowadzonym w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Co mogło przebiegać inaczej w Ełku w sylwestrowy wieczór 2016 roku i następnie pierwszego dnia nowego roku – 2017? Pamiętamy te niedawne wydarzenia, związane z incydentem w barze przy ul. Armii Krajowej w Ełku, skutkiem którego było wielkie nieszczęście: zamordowanie 21-letniego chłopaka i późniejsze dramatyczne ekscesy, pokazywane w mediach w Polsce i na całym świecie.
Pełna nazwa materiału edukacyjnego zwierającego tytułowe pytanie brzmi:
Scenariusz „Co mogło wydarzyć się inaczej?”. Scenariusz spotkania z klasą na temat zachowań agresywnych oraz sposobów przeciwdziałania im”.
Materiał został przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Do Ełku przybyła kilkuosobowa ekipa CEO z dr. Jackiem Strzemiecznym na czele, głównym animatorem stowarzyszenia znanego i zasłużonego dla naszego środowiska oświatowego. Pomysł szkolenia wyszedł od władz samorządowych miasta Ełku, powiatu ełckiego oraz kadry MODN w Ełku, zostało ono skierowane do nauczycieli tutejszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Problem, jaki postawiono przed prowadzącymi szkolenie, można sformułować następująco: Jak rozmawiać z uczniami gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów o tym, co wydarzyło się w Ełku, zwłaszcza 1 stycznia? Jak prowadzić rozmowę, aby z tej rozmowy wynikało jakieś dobro? Jak w takiej rozmowie osiągnąć istotne cele wychowawcze i jakie to powinny być cele?
W licznych komentarzach medialnych dotyczących zajść w Ełku eksponowano 2 główne aspekty: mechanizmy agresji tłumu (zachowań zbiorowych) oraz nietolerancję o charakterze etnicznym oraz religijnym. W scenariuszu lekcji wychowawczej autorstwa CEO na tym etapie akcent położono przede wszystkim na kwestię agresji – jej źródeł oraz możliwościom zapobiegania zachowaniem agresywnym. Jednocześnie zachęcano nauczycieli do wyławiania możliwych w wypowiedziach uczniów elementów nietolerancji i ksenofobii jako podstawy do ewentualnych działań wychowawczych na ten temat. W roli prowadzących szkolenie wzięli także udział nauczyciele, którzy „przetestowali” już przygotowane w CEO materiały, tj. przeprowadzili lekcje wg omawianego scenariusza. Przedstawili oni swoje spostrzeżenia i przemyślenia na temat rozmów z młodzieżą o ełckich zajściach.
W 3 turach szkolenia wzięło udział ok. 400 nauczycieli. Po południu odbyło się spotkanie gości z Warszawy z przedstawicielami MODN. Zaplanowano współpracę w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół na temat agresji, jej przyczyn (nietolerancja, ksenofobia, rasizm, uprzedzenia, przesądy stereotypy itp.), przejawów i form, a także sposobów reagowania na agresję oraz zapobiegania temu zjawisku społecznemu. Ta właśnie tematyka pojawi się wkrótce w 2 sieciach: sieci dyrektorów oraz sieci „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 17 stycznia 2017