.

 

Cyberbezpieczni w szkole i w domu

Konferencja „Cyberbezpieczni w szkole i w domu” (8.11.2017), sfinansowana ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, była spotkaniem nauczycieli wszystkich etapów edukacji, podczas którego omówiono potrzeby edukacyjne uczniów z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprosił do wystąpień nadkom. Agatę Jonik – Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ełku, psycholog Patrycję Karpińską – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy PCPPP w Ełku i doradcę metodycznego Andrzeja Szmurłę – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Program konferencji objął;
Aktualne cyberzagrożenia i zachowania ryzykowne w sieci.
Tożsamość internetowa na portalach społecznościowych (prywatność, wyrażanie opinii, stosowany język).
Zależność uczeń – rodzic – sieć.
Podstawy prawne wskazujące na obowiązek szkoły prowadzenia profilaktyki w omówionym zakresie.
Propozycje regulacji prawnych dot. zasad korzystania z urządzeń mobilnych i stacjonarnych w szkole.
Aktywność internetowa za zajęciach edukacyjnych jako uaktualnienie procesu kształcenia.
Nauczyciele mieli możliwość podnieść swoją świadomość zagrożeń, co powinno przełożyć się na poziom bezpieczeństwa uczniów. Internet to źródło nowoczesnej edukacji i, jak wszystko, z czego mądrze korzystamy, przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów i ściśle związał się z uczniowską rzeczywistością.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 29 listopada 2017