Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


„Polska nasza Ojczyzna”. Podsumowanie konkursu pod patronatem Małgorzaty Kopiczko, senatora RP

Zakończyła się I edycja konkursu na działania edukacyjne w szkołach podstawowych „Polska nasza Ojczyzna” pod patronatem Małgorzaty Kopiczko, senatora RP. Konkursowi temu przyświecało piękne motto autorstwa św. Jana Pawła II: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej".

Cele konkursu zostały sformułowane następująco:
1. kształtowanie i umacnianie postawy patriotycznej,
2. rozwijanie postaw prospołecznych i poszanowania dobra wspólnego,
3. zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej,
4. kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
5. kształtowanie tożsamości narodowej ,
6. poszerzenie wiedzy o historii państwa i regionu,
7. poznawanie miejsc związanych z historią i kulturą państwa i regionu ,
8. nauka odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

Celom konkursu towarzyszyły kryteria oceny działań podjętych w szkołach, podzielone na 2 kategorie: ocena formalna i ocena merytoryczna
I. Ocena formalna:
   - terminowość składanych zgłoszeń i sprawozdań,
   - kompletność dokumentacji.
II. Ocena merytoryczna:
1. zawartość merytoryczna działań.
2. stopień realizacji celów.
3. atrakcyjność i różnorodność działań.
4 .interdyscyplinarność i korelacja międzyprzedmiotowa.
5. współpraca z instytucjami, organizacjami przy realizacji działań.
6 .liczba uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

Konkurs ten wygrał Zespół Szkół w Drygałach, w ocenie komisji konkursowej szkoła bezkonkurencyjna, imponująca liczbą, skalą i kreatywnością przeprowadzonych działań.

Wspaniale zaprezentowała się również Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Ełku. Komisja konkursowa oceniła również bardzo wysoko działania 5 innych szkół, które uzyskały wyróżnienia. Są to:
1. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
3. Szkoła Podstawowa w Grabowie
4. Szkoła Podstawowa w Galwieciach
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Warto podkreślić, że nagrodą dla zwycięzców, ufundowaną przez p. senator M. Kopiczko, była wycieczka do Warszawy, z programem przewidującym zwiedzenie polskiego parlamentu.

Krótka historia Polski widziana oczami uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Foto: MODN w Ełku

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 23 czerwca 2017