.

 
    
 
  

 

Aktualności


Forma doskonalenia Odbiorcy Obszar tematyczny Ilość miejsc Liczba godzin Data Miejsce
warsztaty nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Eksperyment, doświadczenie i obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 20 5 godzin dydaktycznych 18.05.2018
godz. 15.00
MODN w Ełku
warsztaty Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele, powiatowi koordynatorzy doradztwa zawodowego, szkolni doradcy zawodowi Perspektywy i praktyczne rozwiązania w doradztwie zawodowym 15 4 godziny dydaktycznych 21.05.2018
godz. 14.00
MODN w Ełku
warsztaty nauczyciele wszystkich typów szkół Rozmawiamy o wartościach w szkole 20 6 godzin dydaktycznych 13.06.2018
godz. 12.00
MODN w Ełku
warsztaty nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Szachy w szkole

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji dyrektora szkoły/przedszkola, że w placówce będą prowadzone pozalekcyjne zajęcia szachowe dla dzieci przez okres co najmniej jednego roku.

15 70 godzin dydaktycznych 12.05 –03.06.2018 MODN w Ełku
konferencja dyrektorzy szkół, nauczyciele Cyber (nie)bezpieczni - profilaktyka przemocy rówieśniczej 60 3 godziny zegarowe 30.05.2018
godz. 11.30
MODN w Ełku
konferencja dyrektorzy szkół, nauczyciele Od smutku do nadziei - pomoc uczniom w depresji 60 3 godziny zegarowe 04.06.2018
godz. 12.00
MODN w Ełku

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie i pocztą elektroniczną: tel. 87 6211071, modn@modn.elk.pl

W roku szkolnym 2018/2019 MODN będzie realizował następujące granty:

konferencja Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, kierownicy kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikach i szkołach branżowych, doradcy zawodowi, nauczyciele praktycznej nauki zawodu Szkolnictwo zawodowe w realizacji z pracodawcą

40 4 godziny zegarowe IX-X MODN w Ełku
warsztaty nauczyciele matematyki Metoda kształcenia matematycznego ukierunkowana na efektywność. Jak skutecznie pracować z uczniem na lekcji matematyki 20 16 godzin dydaktycznych IX-X MODN w Ełku
warsztaty nauczyciele Kształcenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia w edukacji wczesnoszkolnej 20 6 godzin dydaktycznych IX-X MODN w Ełku
konferencja dyrektorzy szkół, nauczyciele Wspieranie uzdolnień szansą rozwoju ucznia 60 3 godziny zegarowe IX-X MODN w Ełku

.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 18 maja 2018