.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Konkurs na plakat grafiką komputerową
Promujący hasło:
„Bądź bezpieczny w Internecie”

REGULAMIN:

I Organizatorem konkursu jest
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

II Cele konkursu

• propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.);
• kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci;
• zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu;
• wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności;

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy
 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 01 marca 2018