.

 
    
 
  

 

Aktualności


XII Mazurski Konkurs na Prezentację Multimedialną

„Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”

1. Cele:
- Rozwijanie postaw patriotycznych oraz religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków w naszej historii - papieżu Janie Pawle II;
- pobudzanie do refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II skierowanym do dzieci i młodzieży;
- poszukiwanie i pielęgnowanie istotnych wartości duchowych promowanych przez św. Jana Pawła II;
- utrwalenie wspomnień związanych z osobą św. Jana Pawła II;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
- kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
- kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.

2. Organizatorzy:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach (mgr Aneta Klonowska, mgr Urszula Czapczyk).

3. O patronat nad konkursem poproszono:
- Kurię Biskupią w Ełku - Wydział Katechetyczny
- Wójta Gminy Ełk

4. Uczestnictwo:
Prawo udziału w konkursie mają uczniowie klas IV – VII Szkół Podstawowych z terenu działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie
Regulamin konkursu
 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 marca 2018