.

 
    
 
  

 

Aktualności


Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki
Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz
Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm RP

I. Cele konkursu:
- Rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzenie wiedzy młodego pokolenia o życiu i twórczości
Michała Kajki;
- Uczczenie 160 rocznicy urodzin Michała Kajki;
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
- Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Regulamin konkursu
 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 12 kwietnia 2018