.

 
    
 
  

 

Aktualności


Regionalna Konferencja Szkolnictwa Specjalnego Daj szansę każdemu, daj szansę innemu

16 maja 2018 w godzinach od 11.00 do 14.00 odbyła się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Regionalna Konferencja Szkolnictwa Specjalnego Daj szansę każdemu, daj szansę innemu.
Zebranych przywitał i konferencję otworzył Michał Jodko, dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Lipska, reprezentująca Ośrodek Edukacyjno- Badawczy EDU w Warszawie, z prelekcją pt. „Koncepcja pracy szkoły dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Prelegentka uzmysłowiła słuchaczom, jakie możliwości stwarza dobrze napisana koncepcja pracy szkoły dla jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.

Jako następna głos zabrała Grażyna Bauer, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku. W swoim wystąpieniu przedstawiła 3 przykłady dobrych praktyk wypracowanych w kierowanej przez nią placówce:
1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnością.
2. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Rodziców.
3. Publikacje naukowe. Nowości wydawnicze
 

Ad 1. Działalność w tej dziedzinie polega na rozwijaniu kontaktów z innymi szkołami, z uczniami ze szkół elitarnych (np. I LO w Ełku), z różnymi instytucjami i organizacjami. W tej działalności mieści się także prezentacja prac uczniów na różnych wystawach, jak np. w Ełckim Centrum Kultury.

Ad 2. Oryginalnym ełckim pomysłem jest Wewnątrzszkolne Doskonalenie Rodziców.
Tematy, które były realizowane na spotkaniach z rodzicami to:
Stres-przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie ze stresem,
Prawne możliwości uzyskania pomocy w ramach działań MOPS-u, GOPS-u, PSPR, ZUS,
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,
Domowe zabawy logopedyczne,
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci,
Twórczy rodzic – twórcze dziecko,
Ruch i zabawy ruchowe,
Wpływ diety na zachowanie dziecka.

Ad 3. W tym punkcie p. dyrektor omówiła rolę i znaczenie publikacji naukowych i nowości wydawniczych oraz różnych nowych teorii i koncepcji psychologicznych i pedagogicznych w bieżącym funkcjonowaniu szkoły (jak np. teorie o możliwości zapobiegania autyzmowi).

Trzecią prelegentką była Anna Kuskowska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi. Pani dyrektor przedstawiła dobre praktyki wypracowane w jej placówce. Należą do nich m.in.: projekt, w którym dzieci uczą się umiejętności kulinarnych, współpraca z Tesco, prowadzenie drużyny harcerskiej, szkolne koło warcabowe, koncerty charytatywne „Bądźmy razem” , przedstawienia dla dzieci „Bajkowe Piątki” i in.
Wystąpienia były żywo odbierane przez słuchaczy, momentami zamieniały się w dyskusję. Z wypowiedzi uczestników wynikało, że zaczerpnęli od siebie wiele inspiracji.

Organizatorem konferencji był PWN, którego przedstawiciele wykorzystali to spotkanie do zaprezentowania swoich nowości wydawniczych. Trzeba przyznać, że jak na taką specjalistyczną i w jakimś sensie niszową gałąź pedagogiki dorobek wydawnictwa jest imponujący zarówno pod względem ilościowymi, jak i jakościowym. Występujący na niej specjaliści zapewnili szkoleniu bardzo wysoki poziom.

Podsumowania konferencji dokonała p. M. Lipska.
 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 18 maja 2018