.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Orzeł Biały – nasza duma

Senatorowie RP zapraszają do konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma” uczniów klas IV–VII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Zgłoszenie do konkursu do 10 stycznia 2018 roku, nadesłanie prac do 10 marca 2018 roku.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
• rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
• forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
• materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
• praca ma wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
• udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy podczas świąt państwowych czy innych doniosłych wydarzeń w życiu polskiego społeczeństwa chcemy w szczególny sposób poczuć łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Są one dla wszystkich Polaków wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas.

Konkurs ma na celu:
- rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
- propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
- motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
- zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Zgłoszenia do konkursu:
1. Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r.
2. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
3. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
4. W konkursie wezmą udział prace spełniające warunki wskazane w regulaminie, nadesłane lub dostarczone do 10 marca 2018 r.

Szczegóły regulaminowe w załączniku:

Regulamin konkursu        Informacja o konkursie

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 09 stycznia 2018