.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

„(QR)TIK-i w służbie matematyki” – projekt matematyczny
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

Program grantowy mPotęga popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to superprzygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.
Od września do grudnia 2017 roku, dzięki FUNDACJI MBANKU, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku realizowany był projekt matematyczny „(QR)TIK-i w służbie matematyki”.

Puzzle interaktywne
Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu było wykonanie puzzli interaktywnych. W celu zaprojektowania puzzli przeprowadzono szereg działań.
We wrześniu uczniowie klas IVE i VB uczestniczyli w wycieczce do Parku Solidarności. Przedsięwzięcie to miało na celu dokonanie przez uczniów pomiaru terenu z wykorzystaniem metrówki i sznurka. Wszystkie dane zostały zapisane w arkuszu z wykorzystaniem tabletów oraz kart pracy. Mierzono długości poszczególnych alejek, rozmieszczenie i liczbę ławeczek, położenie ważnych obiektów typu pomniki oraz pomniki przyrody.

Następnie odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu korzystania z aplikacji Flooplaner. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem aplikacji, sposobem tworzenia obiektów typu dom, park, ogród, wstawianiem elementów wyposażenia i umeblowania oraz aranżacji ogrodu lub parku. W szkoleniu wzięły udział w sumie 72 osoby w tym Radny Miasta Ełku. Na podstawie pomiarów oraz zdobytych umiejętności uczniowie wspólnie z nauczycielkami stworzyli plan terenu – parku w aplikacji Floorplanner.
W październiku uczniowie wykonali makiety parku na podstawie wcześniejszych pomiarów, oraz stworzonego wcześniej planu terenu. Wykonanie makiet wymagało wiele pomysłowości i precyzji, gdyż wszystkie elementy zostały wykonane w skali 1:200. Efekty pracy były wspaniałe i uczniowie mogli być naprawdę dumni. Ze wszystkich makiet powstała wystawa, którą można było podziwiać przez kilka tygodni. Budziły duże zainteresowanie wśród wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych. Oglądający chwalili makiety m.in. za: precyzję, pomysłowość i ogólne wrażenie.
Na podstawie zdjęć z wykonanych makiet oraz kodów QR zawierających zagadki matematyczne i ciekawe informacje dotyczące parku, powstał kolaż – puzzle interaktywne (po złożeniu układanki można będzie zobaczyć park oczami dziecka, odczytać kody QR zawierające wiele cennych informacji oraz zagrać w grę matematyczną). Z naszych interaktywnych puzzli będą korzystać m.in. uczniowie podczas zajęć Klubu Gier Planszowych. Z pewnością będzie to ciekawa i pouczająca rozrywka.

Kod QR
Kolejnym ważnym elementem zrealizowanym w ramach projektu było zastosowanie kodów QR w różnych działaniach.
W październiku, uczniowie pod opieką nauczycieli brali udział w grze terenowej. Polegała ona między innymi na wykonywaniu poleceń ukrytych pod kodami QR i rozwiązaniu matematycznych zadań. Niezbędne były tablety służące do zeskanowania i odczytania poleceń. Wszyscy bawili się wspaniale, rozwiązując coraz to nowe zagadkowe zadania matematyczne oraz ucząc się poprzez zabawę.
Odbyło się także szkolenie dotyczące tworzenia i odczytywania kodów QR. Swoją obecnością zaszczycił nas również Radny Miasta Ełku. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani tematem. Prowadząca nie tylko pokazała w jaki stworzyć kod oraz pobrać czytnik kodów QR, Zwróciła również uwagę, w jaki sposób wybrać bezpieczne aplikacje dotyczące pracy z QR-kodami.
Na postawie nowo zdobytych umiejętności uczniowie klasy 5B wraz z nauczycielami i rodzicami opracowali książeczkę „QR-łamigłówki”, która będzie służyła jako pomoc dydaktyczna na zajęciach. Zadania zawierają ciekawe zagadki matematyczne. Każdy uczeń wyposażony w tablet z czytnikiem kodów QR będzie mógł odczytać treść łamigłówki zamieszczonej w książeczce, a następnie sprawdzić jej poprawność wykonania z umieszczonymi na końcu odpowiedziami.

Łamigłówki mądrej główki
W listopadzie odbył się Międzyszkolny Konkurs ,,Łamigłówki mądrej główki". Wzięli w nim udział również uczniowie z czterech innych szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów w dziedzinie matematyki, logicznego myślenia oraz spostrzegawczości, propagowanie właściwego sposobu wykorzystania TIK oraz promowanie młodych talentów. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na tablecie w określonym przez organizatora czasie. Pytania konkursowe zostały utworzone z wykorzystaniem stron internetowych ( www.learningapps.org  , www.kahoot.com ). Konkurs bardzo zainteresował wszystkich uczestników, pracowali z dużym zaangażowaniem.

QlinaRne potyczki - przepis na gofry
W ramach projektu odbyły się również zajęcia pt. ,,QRgofry”. Celem zajęć było opracowanie przepisu na gofry w formie kodu QR. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i zaciekawieniem wykonywali powierzoną im pracę. Przepis podzielono na kilka kodów QR, ze względu na długość tekstu i wygodę w późniejszym odczytywaniu. Następnie przeprowadzono warsztaty kulinarne „QlinaRne potyczki” , które odbyły się w Zespole Szkół nr 6 w Ełku. Wzięli w nich udział uczniowie klas szóstych, 10 uczniów szkoły gastronomicznej oraz 4 nauczycieli. Zebrani uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoły. Zadaniem każdej z grup było odczytanie przepisu napisanego w formie kodów QR, a następnie wykonanie gofrów oraz ich udekorowanie. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystanie w nauczaniu technik komputerowych i multimedialnych oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Superkoderzy z „Perełek”
W ramach projektu do naszej szkoły przyszły dzieci z przedszkola „Perełka”. Spotkanie przeprowadziła nauczycielka matematyki, pani Justyna Kozicka. Zadaniem uczestników było zakodowanie ścieżek dla Ozobotów tak, aby poprawnie i jak najszybciej dotarły one do mety. Celem zabawy było rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia, umiejętności współpracy w grupach oraz ćwiczenie rozpoznawania kierunków. Współpraca z Superkoderami z „Perełek” była bardzo przyjemna. Dzieci pracowały z chęcią i dużą motywacją.

Blogspot
W ramach projektu odbyło się również szkolenie dotyczące tworzenia bloga. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć między innymi w jaki sposób założyć nowe konto na Bloggerze, napisać i dokonać edycji posta, wstawić zdjęcie lub inny obiekt. Zapoznali się również ze sposobem zmiany motywów i ustawień. Uczestnicy, byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Działania przeprowadzone w ramach projektu opisywane były na blogu. Poniżej kod QR zawierający link do bloga:
https://projekt-mpotegi-sp2.blogspot.com

Podziękowania
Podczas realizacji wszystkich działań uczestnicy projektu pracowali z wielkim zaangażowaniem i stwierdzili, iż wszystkie zajęcia oraz konkursy były bardzo ciekawe i chętnie wzięliby ponownie w nich udział.
Działania zaplanowały oraz zrealizowały nauczycielki matematyki naszej szkoły: Elżbieta Kłoczko, Aneta Kulesza, Anna Nalewajko, Edyta Zembrowska.
Dziękujemy dyrekcji za współpracę, pomoc i zaangażowanie oraz pani Justynie Kozickiej za przeprowadzenie zajęć z kodowania podczas realizacji projektu.


 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 31 stycznia 2018