.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie MONAR oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają na spotkanie

Stowarzyszenie MONAR oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają na spotkanie w ramach projektu „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”.

Więcej informacji

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 lutego 2018