.

 
    
 
  

 

Aktualności

Tańce Warmii i Mazur

VI Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne MAZURSKIE GUZINY

Ełk, 6 – 8 kwietnia 2018, Ełckie Centrum Kultury

Warsztaty dla nauczycieli, instruktorów, tancerzy, muzyków oraz animatorów kultury dotyczące kultury i sztuki ludowej

• doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów, nauczycieli, tancerzy i kierowników grup
- zajęcia taneczne - 10 h
- zajęcia muzyczne i wokalne - 2 h
• poszukiwanie oryginalnych metod promocji dorobku „małych ojczyzn” i własnych osiągnięć twórczych.
• rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej środowisk.
• seminaria i sesje popularnonaukowe - ochrona dziedzictwa kulturowego najcenniejszych wartości kultury polskich grup etnograficznych i etnicznych - wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych.
• dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych.

Więcej informacji        Karta zgłoszenia

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 20 lutego 2018