.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Podsumowanie konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w Internecie”

Internet stał się nieograniczonym źródłem wiedzy. Dzieci i młodzież stanowią zdecydowaną większość użytkowników Internetu w Polsce. Poza wszelkimi pozytywami zasoby Internetu wiąże się z coraz większym repertuarem i rosnącą skalą zagrożeń. Internet tak jak każda aktywność ma swoje dobre i złe strony. Dlatego tak ważne jest, by z zasobów Internetu korzystać mądrze.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6lat) oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „ Bądź bezpieczny w Internecie”. Dzieci biorące udział w konkursie mogły wykazać się pomysłowością, wyobraźnią , zmysłem artystycznym i zdolnościami plastyczno-technicznymi. Konkurs objął swym zasięgiem placówki z powiatu ełckiego i miasta Ełk.

W konkursie wzięły udział dzieci z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Starych Juchach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicz w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach

Do organizatorów wpłynęło 13 prac z siedmiu placówek objętych konkursem.
Dnia 20 lutego 2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która miała za zadanie wyłonić zwycięzców. Nie było to łatwe zadanie. Prace prezentowały pomysłowość, znajomość tematyki i duże zaangażowanie twórców.

Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kryteria wyłoniła następujących zwycięzców:
Anna Łochowska kl. I SP nr3 w Ełku
Grzegorz Zalewski kl. II SP w Prostkach
Krzysztof Wesołowski kl. III SP Stare Juchy
Weronika Marcinkiewicz kl. III SP Nowa Wieś Ełcka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom za zaangażowanie i współpracę. Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie. Zapraszamy do uczestnictwa w tego typu imprezach organizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Organizatorzy:
doradcy metodyczni: Maria Łepkowska
Anna Lenkiewicz

Bądź bezpieczny w Internecie

Bądź bezpieczny w Internecie

Bądź bezpieczny w Internecie

Bądź bezpieczny w Internecie

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego Bądź bezpieczny w Internecie

Komisja konkursowa w składzie:
Maria Łepkowska
Anna Lenkiewicz
na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018r. oceniła prace konkursowe biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kryteria:
- pomysłowość
- oryginalność ujęcia tematu
- estetykę wykonania pracy
Na konkurs wpłynęło 13 prac ze szkół podstawowych.

W konkursie nagrodzono:
Anna Łochowska kl. I SP nr3 w Ełku
Grzegorz Zalewski kl. II SP w Prostkach
Krzysztof Wesołowski kl. III SP Stare Juchy
Weronika Marcinkiewicz kl. III SP Nowa Wieś Ełcka

W konkursie udział wzięły dzieci z następujących placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Starych Juchach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicz w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach

Komisja konkursowa:
doradcy metodyczni: Maria Łepkowska
Anna Lenkiewicz

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 21 lutego 2018