Nowe perspektywy dla systemu doskonalenia nauczycieli.
Wicekurator W. Cybulski w MODN

W dniu 21 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się spotkanie warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego z konsultantami i doradcami metodycznymi MODN. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wzięła w nim udział także Małgorzata Hochleitner, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty.

Gości przywitał Michał Jodko, dyrektor MODN. Poinformował wicekuratora, że kadra MODN zna podstawowe założenia planowanych zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Obecnie trwają dyskusje na ten temat nie tylko w kręgu osób związanych z MODN, ale też w całym środowisku nauczycielskim. Wszyscy potrzebują więcej szczegółów, dlatego bardzo cenne będzie przybliżenie tej problematyki przez oficjalnego przedstawiciela rządu.

Wicekurator W. Cybulski na wstępie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na znaczenie poszczególnych słów w przepisach prawa. Dotychczas w prawie oświatowym istnieje zapis, że samorząd „może” założyć ośrodek doskonalenia nauczycieli. Tylko nieliczne samorządy skorzystały z tej możliwości. W naszym województwie powiat ełcki jest chlubnym wyjątkiem – prowadzi powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli (MODN) największy w województwie i jeden z najlepszych w Polsce. Można uznać model współpracy MODN z gminami powiatu ełckiego za wzorcowy w skali kraju. Jednak zdecydowana większość nauczycieli w Polsce pozbawiona jest doradztwa metodycznego. W tej sytuacji rząd przejmuje odpowiedzialność za ten obszar edukacji. Kluczową rolę w systemie doskonalenia nauczycieli odegrają kuratorzy oświaty: udzielać będą akredytacji poszczególnym ośrodkom (MODN ma taką akredytację), będą koordynować i finansować doradztwo metodyczne w województwach. Rząd ma już zaplanowane środki na te zadania. Przewiduje się znaczne powiększenie liczby doradców metodycznych. W naszym województwie będzie zatrudnionych ok. 90 doradców. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim jest. 30 doradców metodycznych, z czego 17 w MODN. To kurator oświaty będzie powierzał funkcje doradcy metodycznego. Do ich głównych zadań należeć będzie doskonalenie nauczycieli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, wspieranie nauczycieli i dyrektorów „na starcie”, doskonalenia pracy opiekunów nauczycieli stażystów. W ocenie wicekuratora Cybulskiego MODN już dziś jest świetnie przygotowany do wypełniania powyższych zadań.

Następnie głos zabrała Małgorzata Hochleitner, która w kuratorium zajmuje się m.in. koordynacją wszelkich działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Przedstawiła, co kuratorium oferuje w tej dziedzinie i zachęciła do działania. Ponadto zapowiedziała, że w najbliższym czasie ukaże się ogłoszenie o grantach WMKO i przybliżyła ich tematykę.

Kończąc spotkanie, wicekurator W. Cybulski zwrócił uwagę na jeden z aspektów pracy nauczyciel i funkcjonowania szkoły - autonomię. To aspekt chyba niedoceniany. Wiele spraw w edukacji można poprawić, korzystając z tych uprawnień, jakie mają nauczyciele, rady pedagogiczne oraz dyrektorzy szkół. Warto promować autonomię.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Foto: MODN w Ełku

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 kwietnia 2018