Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2017/18

Projekt edukacyjny ,,Od grosika do złotówki” realizowany jest w partnerstwie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI.
Projekt jest objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Głównym celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu oraz wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Program uwzględnia wymagania zapisane w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 14 lutego 2017r.


Trener projektu „Od grosika do złotówki”
Beata Chmielewska
e-mail b.chmielewska@imaxprojekt.pl

2018.03.12 "Od grosika do złotówki” realizacja projektu w szkołach

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 12 marca 2018