.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Regulamin konkursu matematycznego Mój lapbook dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej

Organizator:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk

Cele konkursu:
- Wskazanie uczniom nowych metod nauki
- Utrwalenie wiadomości przed egzaminem
- Wyzwalanie kreatywności i aktywności matematycznej
- Zachęcenie wszystkich uczniów do nauki matematyki
- Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w powiecie ełckim.
2. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołach dwuosobowych. Prace wykonane w większych grupach nie będą oceniane.
3. Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu lapbooka (papierowej teczki tematycznej) o tematyce związanej z wybranym zagadnieniem z poniżej wymienionych:
3.1 Podzielność liczb, dzielniki, wielokrotności NWD, NWW.
3.2 Ułamki.
3.3 Procenty.
3.4 Wyrażenia algebraiczne, równania.
3.5 Wielokąty.
3.6 Bryły.

Więcej informacji w załączniku.

Regulamin konkursu

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 sierpnia 2018