.

 
    
 
  

 

 

 

„Muzyka i obraz” – konkurs plastyczny inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza dzieci przedszkolne 3 - 6 latki
i uczniów klas I – III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Muzyka i obraz” – konkurs plastyczny inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki.

Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci muzyką klasyczną,
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci,
- popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki.

Pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać lub dostarczyć na adres: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A; z dopiskiem: „Muzyka i obraz” - konkurs plastyczny inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki.

Konkurs trwa do 15.03.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. W razie pytań proszę o kontakt z organizatorem.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Anna Lenkiewicz - 668 879 043
Maria Łepkowska - 693 420 419
Beata Chmielewska – 508 848 455

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 11 lutego 2019