.

 
    
 
  

 

 

 

Podsumowanie i wyniki konkursu plastycznego "Muzyka i obraz"

Muzyka i obraz – inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki

W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.
Mając na uwadze popularyzację muzyki Stanisława Moniuszki Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „ Muzyka i obraz” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III

Celem konkursu było:
- zainteresowanie dzieci muzyką klasyczną;
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci;
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci;
- popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki.

Dzieci biorące udział w konkursie mogły wykazać się pomysłowością, wyobraźnią , zmysłem artystycznym i zdolnościami plastyczno-technicznymi. Konkurs objął swym zasięgiem placówki z powiatu ełckiego i miasta Ełk oraz gminy Kowale Oleckie.

W konkursie wzięły udział dzieci z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. I Dywizji T. Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicz w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach
Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Starych Juchach
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej w Kalinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach

Do organizatorów wpłynęło 45 prac z jedenastu placówek objętych konkursem.
Dnia 20 marca 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która miała za zadanie wyłonić zwycięzców. Nie było to łatwe zadanie. Prace prezentowały pomysłowość, oryginalność i duże zaangażowanie twórców.

Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kryteria wyłoniła następujących zwycięzców:

  • Venessa Dębowski –SP w Mrozach Wielkich - I miejsce

  • Nataniel Olszewski - SP nr 2 w Ełku - II miejsce

  • Adrian Topczyłko - SP nr 1 w Ełku - III miejsce

  • Bartosz Tylman - SP w Starych Juchach - wyróżnienie.

Wyróżnione osoby otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na konkurs wpłynęły prace z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy SP i miejskich przedszkoli:
Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”
Miejskie Przedszkole „ Słoneczna Ósemka”
Miejskie Przedszkole „Ekoludki”

Na konkurs wpłynęło 13 prac wykonanych przez dzieci uczęszczające do przedszkoli. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

  • Laura Karpacz-Zielińska –grupa „0B” przy SP nr 4 - I miejsce

  • Julia Żukowska Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” - II miejsce

  • Lena Skawska  Miejskie Przedszkole „ Ekoludki” - III miejsce

Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i współpracę. Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Organizatorzy:
konsultant: Beata Chmielewska
doradcy metodyczni: Maria Łepkowska
Anna Lenkiewicz

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 27 marca 2019