.

 
    
 
  

 

 


Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ZAPRASZA NA DWUDNIOWY WARSZTAT
“ Coś z niczego “, czyli recykling muzyczno- plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej.


Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych

Cel: zajęcia stworzą uczestnikom warunki nabycia umiejętności stosowania różnorodnych technik wzbogacających i urozmaicających proces edukacyjny polegający na stymulacji percepcji wzrokowej i słuchowej poprzez działalność plastyczną, muzyczną, ruchową i konstrukcyjną.

Program ramowy:
- Muzyka drewniana, plastikowa i papierowa
- Wariacje plastyczne na temat butelki
- Drugie wcielenie płyty kompaktowej
- Skarpeciane zabawki
- Impresje muzyczno- plastyczne
- Recyklingowa orkiestra i Teatr rozmaitości

Uczestnicy warsztatu otrzymają: Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika w wersji papierowej (nuty, teksty)+ CDROM (audio i multimedia)

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć plastycznych i ruchowych ( odzież , obuwie). Wszyscy proszeni są o zabranie ze sobą na warsztaty igły do szycia, butelki plastikowej 1,5-2l po napojach wraz z nakrętką (najlepiej butelki z twardego plastiku)

Termin warsztatu: 16.12.2019-17.12.2019 (2 dni) w godzinach 16.00- 19.00

Miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A

Całkowity koszt szkolenia wynosi 90 zł od uczestnika - opłatę należy dokonać na konto MODN: 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

ze względu na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc ograniczona

● zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2019 r. tel. 87 621 10 71 , e-mail modn@modn.elk.pl

Prowadzący: Piotr Kaja nauczyciel dyplomowany, kompozytor, aranżer, muzyk. Edukator prowadzący warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Autor i współautor książek metodycznych
Monika Serafin - Chądzyńska - pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli. Autorka teczek plastycznych dla dzieci przedszkolnych.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 04 listopada 2019