.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Zalecenie UE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się u źródeł na EUR-Lex: zalecenie RE i załącznik:

Definicje i niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z poszczególnymi kompetencjami kluczowymi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2018:189:TOC

 

 

 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 grudnia 2018