.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Pasjonująca 100 rocznica

Pragniemy zwrócić uwagę na wartościowe działanie samorządu miejskiego, tym bardziej cenne, bo związane z autentycznym zaangażowaniem w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Samorząd Ełku przeznaczył pieniądze na realizację grantów edukacyjnych przez nauczycieli. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to rozdawanie pieniędzy na czcze rozrywki, a wartościowa realizacja zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe, bo to z tych pieniędzy sfinansowano.

Granty „Nasze Pasje na 100-lecie Niepodległości” przeznaczone są na działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, patriotycznym i artystycznym, dzięki którym dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania, zamiłowania w oprawie tematyki 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem projektów edukacyjnych „Nasze Pasje na 100-lecie Niepodległości” jest m.in. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli, stymulowanie ich aktywności twórczej, rozbudzania w dzieciach i młodzieży poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny, pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o kraju ojczystym i jego historii.
Projekty te mają również inspirować nauczycieli oraz szkoły do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych i aktywizowania środowiska lokalnego oraz inspirować i wspierać inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju edukacji, dziedzictwa regionalnego i kulturowego.
W tegorocznej XVII edycji Prezydent Miasta Ełku przyznał 14 grantów na łączną kwotę 22 070 zł na projekty m.in.: zajęcia malarstwa, teatralne, szachowe, warsztaty kulinarne, zajęcia z tańca, śpiewu, wycieczki rowerowe.
Złożone w konkursie wnioski były oceniane według kryteriów: innowacyjność projektu i jego zawartość merytoryczna, zakładane efekty w wyniku realizacji projektu, oddziaływanie projektu w środowisku szkolnym, a także doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz współpraca z innymi partnerami przy realizacji projektu.

Dofinansowanie na realizację projektów otrzymali:
1. Magda Faszczewska ,,Przedszkolaki tańczą na 100-lecie Niepodległości’’ - Miejskie Przedszkole ,,Niezapominajka’’ w Ełku
2. Katarzyna Kowalska ,,Enigma – narodziny szpiega’’ - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
3. Emilia Górska, Renata Moroz ,,Poczytajmy o niepodległej. Z magiczną skrzynką w podróż do historii Polski’’ - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
4. Marta Jurczyk, Grażyna Czubacka ,,Znaszli polskie baśnie?’’ - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
5. Edyta Tankiewicz ,,Legendarne początki państwa polskiego na deskach szkolnego teatru’’ - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
6. Sławomir Krakowiak ,,Kuchnia Rzeczypospolitej niepodległej’’ - Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
7. Monika Brodowska, Kamil Kulik ,,100-lecie Niepodległości w kadrze filmowym’’ - Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
8. Elżbieta Jeżewska, Magdalena Kukiełko, Monika Nagolska ,,100 km rowerem, śladem przeszłości na 100 lecie Niepodległości’’ - Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
9. Barbara Młodzianowska ,,Mali Patrioci z Piątki na piątkę’’ - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
10. Maria Chaberek, Robert Kubeł ,,Patriotycznie zakręceni dla Niepodległej’’ - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
11. Krystyna Gromotowicz ,,Mały i duży Ojczyźnie służy’’ - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
12. Katarzyna Klimach ,,Pejzaż niepodległą malowany’’ - Zespół Szkół Sportowych w Ełku
13. Grzegorz Orzeł ,,100 matów dla Niepodległej’’- Zespół Szkół Sportowych w Ełku
14. Ilona Halec ,,Paszport młodego Ełczanina’’ - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Wyrazy uznania dla autorów projektów i samorządowi za cenną inicjatywę. Powodzenia w realizacji.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 24 października 2018