Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Wizyta w Grodnie

W maju minie trzecia rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku a Szkołą Średnią nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania. Porozumienie, zawarte 20 maja 2016, przewiduje m.in. „wymianę doświadczeń w dziedzinie oświaty”, a także „organizowanie wystaw, konferencji, szkoleń, prezentacji, warsztatów, plenerów oraz innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych”. Dzięki temu kilkakrotnie gościliśmy na szkoleniach w Ełku nauczycielki z Grodna (a także z Lidy, jako że z tamtejszą społeczną szkołą MODN także zawarł porozumienia). Również przedstawiciele MODN kilka razy gościli na Białorusi i nawet prowadzili tam szkolenia.

Kwestia szkoleń dla nauczycieli nabiera coraz bardziej sformalizowanego charakteru. Na stronie internetowej MODN można odnaleźć propozycje co do tematyki i form doskonalenia – czy to całych rad pedagogicznych, czy grup zainteresowanych nauczycieli, czy nawet poszczególnych osób. Ta oferta doskonalenia jest dostępna także w Grodnie i została przeanalizowana prze tamtejszych nauczycieli placówki, która potocznie nazywana jest „polską szkołą”. Dopracowaniu szczegółów służyła wizyta, jaką 18 lutego 2019 złożyli w Grodnie Michał Jodko, dyrektor MODN, oraz Ryszard Skawiński, nauczyciel konsultant.

Okazją do odwiedzenia polskiej szkoły w Grodnie była podróż służbowa do Grodna ełckiego posła Wojciecha Kosakowskiego. Poseł obejrzał tę placówkę edukacyjną, odbył krótkie spotkanie z pierwszoklasistami i wręczył im prezenty. Przedstawiciele MODN omówili z p. dyrektor szkoły Danutą Surmacz kwestię szkoleń dla nauczycieli. Pani dyrektor wskazała 3 obszary doskonalenia: ocenianie kształtujące, zagadnienia korzystania z Internetu, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz sposoby reagowania przez nauczycieli na niepożądane zachowania uczniów. Ustalono wstępnie termin szkolenia, które ma się odbyć w Grodnie. Cała ta podróż trwała zaledwie 7 godzin (znaczenie miał tu paszport dyplomatyczny p. posła Kossakowskiego), dlatego trudno było nie skorzystać z uprzejmości naszego posła (jeszcze raz serdeczne podziękowania).

Możemy żywić nadzieję, że nasze szkolenia przydadzą się nauczycielom z Białorusi; opinie o dotychczas przeprowadzonych formach doskonalenia są pozytywne. Dla MODN z kolei to bardzo cenne doświadczenie, pozwalające skonfrontować nasze działania z odmiennym pod różnymi względami środowiskiem edukacyjnym. To realna szansa na podnoszenie jakości pracy naszego Ośrodka.

Ryszard Skawiński

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 marca 2019