Adresy edukacyjne

· Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

· Kuratorium Oświaty  w Olsztynie

· WMODN w Olsztynie

· WMODN w Elblągu

· Biblioteka Pedagogiczna w Ełku

· ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji

· Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

· Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

· Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku

 

J. Kunicki MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 07 października 2015