Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.


Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku uzyskał status certyfikowanego Laboratorium ECDL i tym samym prawo przeprowadzania egzaminów ECDL.

Proces certyfikacji przeprowadziło Polskie Towarzystwo Informatyczne, które rozpropagowało ideę i wdrożyło Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w Polsce.

Certyfikat ECDL jest dokumentem międzynarodowym, jednolitym na całym obszarze jego funkcjonowania. W ideę działalności fundacji Europen Computer Driving Licence włączyło się już 146 państw. Gwarantuje to, iz certyfikat taki jest honorowany na terenie całej UE.
Jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności i zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństw.
Laboratorium współpracuje z Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL - Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

 

Rys. Widok ogólny sali i widok pojedynczego stanowiska egzaminacyjnego

W maju i w czerwcu br. w laboratorium będą przeprowadzane egzaminy na uzyskanie certyfikatów pod nazwą EPP e-Nauczyciel dla uczestników Projektu „Innowacyjny e – Nauczyciel” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Odnośniki do stron:

·         Polskie Biuro ECDL

·         Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne

·         EPP e-Nauczyciel – opis certyfikatu

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 sierpnia 2016