.

 
    
 
  

 

Aktualności


Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach.

W roku szkolnym 2018/2019 MODN będzie realizował następujące granty:

Lp.

Obszar tematyczny

Odbiorcy

Liczba godzin

Data

Od -do

TIK w edukacji – nowe możliwości – nowe wyzwania

dyrektorzy szkół, nauczyciele

6

21.11.2018

13.00-17.50

2.

Edukacja włączająca. Jak wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole
i placówce ogólnodostępnej

nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli ogólnodostępnych

8

15.11.2018

11.00-17.30

3.

Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

5

29.10.2018

15.00-18.40

4.

U progu zmian w kształceniu zawodowym

dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele, kierownicy kształcenia praktycznego

5

28.11.2018

14.00-17.40

5.

Drogi Polaków do niepodległości

nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych

8

24.11.2018

9.00-15.30

6.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

16

I grupa 7-8.11.2018

II grupa 17-18.11.2018

I grupa 11.00-17.30

II grupa 9.00-15.30

7.

Jak skutecznie uczyć do egzaminu maturalnego
z matematyki

nauczyciele matematyki

20

I grupa
22,24.11.2018

II grupa
23,25.11.2018
 

9.00-17.00

8. Budowanie autorytetu nauczyciela – etyka zawodu – konferencja  dyrektorzy szkół, nauczyciele 3 14.11.2018
 
12.00 – 15.00
9. Nauczyciel i rodzic na drodze wychowania ku wartościom – konferencja dyrektorzy szkół, nauczyciele 3 28.11.2018 12.00 – 15.00

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 87 6211071 pocztą elektroniczną modn@modn.elk.pl
 19-300 Ełk, ul. gen.
Wł. Sikorskiego 5A

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 26 października 2018