Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
 
  
 

.

Oferta tematyczna kursów kwalifikacyjnych
na rok szkolny 2017/2018

LP.

NAZWA KURSU

ADRESAT

CELE

LICZBA GODZIN

CENA

  Zarządzanie oświatą Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz zainteresowani nauczyciele Uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

210

1500

2.

Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, instruktorzy Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu nauczania praktycznej nauki zawodu

150

800

3.

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Osoby chcące pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań dydaktycznych 
i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki. 

80

500

 

 Karta zgłoszenia uczestnika na kurs kwalifikacyjny

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 28 maja 2018