Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

Pracownia mediów dydaktycznych

Cel utworzenia pracowni mediów dydaktycznych
Standardy przygotowania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnej (TI) i informatyki zakładają, że każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną w pracy własnej oraz w pracy z uczniami.

W pracowni mediów dydaktycznych będą podejmowane działania mające na celu przygotowanie nauczycieli do posługiwania się typowymi środkami i narzędziami TI w nauczaniu i we wspomaganiu nauczania swojej dziedziny, odpowiednio do zakresu nauczania i poziomu przygotowania oraz zainteresowań uczniów 

Dlaczego warto skorzystać?

Nauczyciele będą mieli możliwość:
- zapoznania się z dostępnym oprogramowaniem edukacyjnym i innymi elektronicznymi zasobami edukacyjnymi w swojej dziedzinie nauczania;
- skorzystania z fachowej pomocy doradcy metodycznego przy ocenie przydatności i wyborze oprogramowania edukacyjnego do realizacji określonych celów kształcenia;
- zapoznania się z zasadami organizacji zajęć z komputerem oraz najnowszymi technikami tworzenia mediów dydaktycznych między innymi w oparciu o fotografię, film, nagrania video;
- poznania zasad projektowania własnych multimedialnych aplikacji dydaktycznych.

Opiekun merytoryczny pracowni mediów dydaktycznych
mgr inż. Alina Stęperska, konsultant do spraw informatyki i technologii informacyjnej
E-mail: alinastep@o2.pl 

Zdjęcia z pracowni mediów

Nowe technologie kształcenia (tablica interaktywna)

Wszyscy nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem mediów dydaktycznych do wspomagania przekazu edukacyjnego mogą uczestniczyć w następujących formach organizowanych przez nasz ośrodek: 

- warsztatach metodycznych;
- konsultacjach zespołowych i zbiorowych;
- spotkaniach grup samokształceniowych;
- specjalistycznych kursach przygotowujących do projektowania własnych aplikacji dydaktycznych 

 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 listopada 2011