Projekt Innowacyjny e-Nauczyciel

Projekt Innowacyjny e-Nauczyciel realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” w okresie od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki, natomiast realizatorem Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Egzamin e-Nauczyciel Test odbędzie się w MODN w Ełku:
4 czerwca (środa) o godzinie 16:00
grupa 1,
 o godzinie 17:00 grupa 2.
Grupa 3 6-go czerwca (piątek) o godzinie 16:00.
Wszelkie sugestie proszę przesłać na adres steperscy@o2.pl
Andrzej Stęperski

11.04.2014 Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych w relacjach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Innowacyjny e-Nauczyciel". Prowadząca zajęcia Pani dr Joanna Szkatuła.

11.04.2014 Konsultacje indywidualne projektu e-nauczyciel. W ramach projektu nauczycielki korzystają ze wsparcia w postaci konsultacji indywidualnych na zajęciach z modułu metodyczno - informatycznego. Konsultacji udziela trener Andrzej Szmurło.

29.11.2013 Nauczyciele – uczestnicy szkolenia na temat: „Stosowanie metod projektowych nauczania, komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych, certyfikat e-Nauczyciel TEST PTI” w ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29.11.2013 Nauczyciele – uczestnicy szkolenia na temat: „Nauka języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyśpieszonego uczenia się Colina Rose – kursy i konwersacje” w ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane kontaktowe: Biuro Projektu – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Sikorskiego 5A  19-300 Ełk tel. 87 6211071 lub 876215229 e-mail: modn@modn.elk.pl

 Zajęcia informatyczno-metodyczne - podział na grupy
Harmonogram zajęć z języka angielskiego
Zajęcia z trenerem Panią Izą Łochowską (Kurs Języka angielskiego) będą się odbywały od 5-go maja wg załączonego harmonogramu.
Harmonogram zajęć komputerowych

Jaki jest cel projektu? Jakie są korzyści z udziału w projekcie? Kto może uczestniczyć w projekcie? Więcej informacji o projekcie

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 29 maja 2014