Projekt "Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim"
 nr WND-POKL.09.04.00-28-035/12"

Projekt Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim nr WND-POKL.09.04.00-28-035/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” w okresie 2 stycznia 2013 do 30 sierpnia 2013. Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki. Projekt realizowany będzie przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Rezultaty projektu

30 nauczycielek, w tym 14 z terenów wiejskich powiatu ełckiego, podwyższyło swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w efekcie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej realizowanego w ramach projektu.

Publikacje (produkty):

   Pakiet edukacyjny do wspierania nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych


1.0 MB
   Zestaw pomocy i ćwiczeń do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
2.3 MB
   Scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych tematyce matematycznej.
0.5 MB
   Scenariusze zajęć z terapii logopedycznej

Uczestniczki projektu podczas zajęć laboratoryjnych z wybranych zagadnień z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, pod kierunkiem dr Joanna Szkatuły - opracowały scenariusze zajęć z terapii logopedycznej. Wybrane materiały można wykorzystać w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią, z opóźnionym rozwojem słuchu fonematycznego, z dzieckiem jąkającym się itp.


3.0 MB

27.08.2013 27 sierpnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie i posumowanie projektu pt: "Nowe kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Ełckim".

24.08.2013 Uczestniczki projektu podczas zajęć laboratoryjnych z wybranych zagadnień z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy zapoznają się między innymi z fachową literaturą z tego zakresu.

23.08.2013 "W ramach projektu nauczycielki poznają różne atrakcyjne metody i techniki pracy z uczniami z problemami edukacyjnymi. W trakcie zajęć laboratoryjnych zapoznają się z techniką zdobniczą - dekupaż.

2.07.2013 Uczestniczki projektu kształtują w trakcie zajęć umiejętności korzystania z nowoczesnych środków i narzędzi technologii informacyjnej do wspierania zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

23.06.2013 Zajęcia w ramach projektu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków i narzędzi TI, również wytwory prac uczestniczek projektu powstały z wykorzystaniem tej technologii."

5.06.2013 Uczestniczki projektu wykonują, z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania, pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

29.05.2013 Uczestniczki kursu podczas zajęć laboratoryjnych różnych przedmiotów realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej.

20.05.2013 Uczestniczki projektu wykonują pomoce dydaktyczne

21.03.2013 Zajęcia w ramach kursu terapii pedagogicznej - ćwiczenia i zabawy logopedyczne

31.01.2013 Fotografie z realizacji projektu Nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim.

Harmonogram 2013.06.28  

Harmonogram 2013.01.02      Regulamin projektu

Dokument tekstowy z logo do prac zaliczeniowych.

Jaki był cel projektu?
Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 30 nauczycielek, w tym 12 z terenów wiejskich powiatu ełckiego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Więcej informacji o projekcie

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 07 września 2013