Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI - 2002 r.

 1. SCENARIUSZ LEKCJI ZASADY RACHUNKOWOŚCI. Temat: Funkcjonowanie kont bilansowych, [*.doc].

 2. Plan wynikowy - Rachunkowość przedsiębiorstw. Technik ekonomista, [*.xls].

 3. JAK TWORZYĆ PREZENTACJĘ. Narzędzia do tworzenia prezentacji - Microsoft Photo Editor, CorelDRAW, Microsoft PowerPoint, Create CD. [*.doc 2 MB]

 4. Scenariusz lekcji z finansów klasa IV TEMAT: Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą polecenia przelewu.

 5. Scenariusz lekcji z finansów klasa III TEMAT: Podatek od towarów i usług.

 6. Scenariusz lekcji z finansów klasa III TEMAT: Dochody budżetu państwa.

 7. Metody aktywizujące do realizacji w edukacji europejskiej- przedstawiane i omawiane na spotkaniu nauczycieli geografii 15.11.02r. w Orzyszu

 8. Zaburzenia łaknienia - referat.

 9. Plan wynikowy nauczania geografii w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej. Dział I - Geografia Środowiska przyrodniczego. [*.rtf]

 10. Diagnoza wychowawcza dziecka przedszkolnego - załączniki do art. z Publikatora nr 10 [*.rtf]

 11. Program realizacji ścieżek edukacyjnych w ZSZiO w Morągu -załączniki do artykułu z „Publikatora” nr 10 [*.rtf]

 12. Program zajęć fakultatywnych z matematyki - program autorski

 13. Plan wynikowy z religii

 14. Kultura osobista dzieci i młodzieży

 15. Zestaw testów z przedmiotu Technologia Maszyn dla klasy I i III technikum mechanicznego.

 16. Program ścieżki edukacyjnej Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej „Docieramy do źródeł matematyki”

 17. Jak promować zdrowie w szkole wiejskiej?

 18. Zestawy zadań powtórzeniowych z matematyki.

 19. Konspekt lekcji z Technologii maszyn w klasie III Technikum Mechanicznego - Siły i moc skrawania przy toczeniu.

 20. Wspomaganie komputerowe w nauczaniu " Części maszyn".

 21. Z przyrodą za pan brat nie tylko z okazji DNIA ZIEMI.

 22. Projekt zajęć edukacyjnych prowadzonych w terenie "Las jako obiekt przyrodniczy i gospodarczy"

 23. Konspekt lekcji matematyki w szkole średniej  (z działu statystyka).

 24. Scenariusz lekcji z WOS.

 25. Projekt programu nauczania z wychowania fizycznego w liceum po gimnazjum.

 26. Projekt rywalizacji uczniów klas I - III.

 27. Plan wynikowy nauczania przyrody w klasie VI (dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

 28. Plan wynikowy nauczania przyrody w klasie V (dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

 29. Przedmiotowy system oceniania z geografii.

 30. Czym jest program wychowawczy szkoły?

 31. Postrzyżyny Pierwszaków.

 32. Zjawisko przemocy domowej w środowisku popegeerowskim

 33. Propozycja metodyczna realizacji zadań z zakresu edukacji regionalnej i ekologicznej z dziećmi przedszkolnymi.

 34. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - propozycja obchodów "Święta Mamy" w przedszkolu.

 35. Propozycja badań kompetencji uczniów klas III

Publikacje - 2003 r.

Do strony początkowej

MODN w Ełku