Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI  - 2003 r.

Lp Autor Tytuł Rodzaj publikacji  Przedmiot nauczania  Plik do pobrania
Publikacje 101 -

 .

100 Anna Kunicka Test sprawdzający w klasie I Podstawy korzystania ze źródeł wiedzy geograficznej. Test sprawdzający wielostopniowy Geografia
99 Anna Kunicka Test sprawdzający dla klasy I Dział -  litosfera Test sprawdzający Geografia
98 Anna Kunicka Test sprawdzający dla klasy I Dział -  hydrosfera Test sprawdzający Geografia 740KB
97 Anna Kunicka Test sprawdzający w klasie II I Środowisko geograficzne Polski. Test sprawdzający Geografia 1.5MB
96 Krystyna Ciotrowska "Poeta-malarz, poeta -muzyk" do artykułu Krystyny Ciotrowskiej "Pomysł na lekcję języka polskiego" z "PUBLIKATORA" NR 10 2002 . Plan metodyczny lekcji  Język polski
95 Krystynę Ciotrowską  Małgorzatę Karwowską  Małgorzatę Pomichowską 
Plany wynikowe staro- żytność,-  średniowiecze, renesans Plan wynikowy Język polski
94 Anna Kondracka
Plan wynikowy treści nauczania języka polskiego w klasie VI dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  Plan wynikowy  Język polski
93 Teresa Grzymkowska Małgorzata Mieńkowska – Backiel
Halina Matwiejczyk
Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej Arkusz postępów i osiągnięć ucznia klasy I, II i III.  Nauczanie zintegrowane
92 Marzenna Brzozowska 
Elżbieta Rudzińska
Scenariusz części artystycznej „Portrety sławnych kobiet" Scenariusz  Nauczanie zintegrowane
91 Izabela Rynkowska Małgorzata Brzeska Scenariusz inscenizacji „Dzień Brytyjski”  Scenariusz  
90 Irena Sulima 
Małgorzata Płocica
" Propozycja porządkowania dokumentacji (awans nauczyciela mianowanego odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego)" Artykuł I. Sulima (geografia), M. Płocica (religia) 
89 Teresa Kaca
Jolanta Jewtuch
"Moje miejsce na Ziemi. Program regionalnej ścieżki edukacyjnej" Program Język polski
88 Teresa Kaca "O przysłowiach kalendarzowych" Artykuł Język polski
87 Małgorzata Siennicka  Wady postawy ciała uczniów ZST w Olecku  Opracowanie  Gimnastyka korekcyjna
86 Izabella Chrostowska
Teresa Gorejewska 
Holocaust w literaturze  Scenariusz lekcji kreatorskiej  Język polski
85 Bożena Wierzbińska   Pobyt w szkole amerykańskiej w Warszawie Sprawozdanie  
84 Jerzy Karwowski   Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Sprawozdanie z działalności  
83 Małgorzata Ladzińska
Izabela Klimowicz
Zbigniew Czelej 
Motyw zbrodni i kary w literaturze  Konspekt lekcji  Język polski – liceum ogólnokształcące
82 Katrzyna Kamińska
Krystyna Stasiak
Majowy Piknik z przyjaciółmi  Artykuł Wychowanie fizyczne
81 Monika Pieczara
Ewa Motulewicz  
Plan wynikowy treści nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym (poziom rozszerzony)  Plan wynikowy  Biologia
80 Dorota Ziajko  Aktywizujące metody w nauczaniu matematyki  Opis metod  Matematyka
79 Dorota Ziajko  Pojęcie funkcji i sposoby jej określania  Konspekt lekcji  Matematyka
78 Dorota Ziajko  Równania trygonometryczne – powtórzenie wiadomości  Konspekt lekcji  Matematyka
77 Wojciech Dobkowski  Badanie krzywej natężenia wysiłku. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w wybranych klasach Scenariusz  Wychowanie fizyczne 1.3 MB
76 Wojciech Dobkowski  Gry i zabawy ruchowe  Scenariusz zajęć  Wychowanie fizyczne
75 Krystyna Piechocka  Określanie stopnia zanieczyszczenia atmosfery metodą obserwacji porostów    Scenariusz zajęć
74 Teresa Świerzbińska   Planowanie a makrootoczenie przedsiębiorstwa  Scenariusz lekcji Ekonomika przedsiębiorstw
73 Anna Lewoc  Kropka, Przecinek i inni, czyli o znakach przestankowych Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  Język polski – szkoła podstawowa
72 Anna Lewoc  Rozejrzyjcie się wokół Scenariusz inscenizacji na motywach baśni „Dziewczynka z zapałkami”  Język polski – szkoła podstawowa
71 Monika Wajda  Polska Wigilia  Scenariusz przedstawienia  
70 Monika Wajda  Nasze wczoraj, nasze dziś, nasze jutro  Scenariusz przedstawienia  
69 Maria Barbara Moskowicz  Struktura działalności wychowawczej na zajęciach  Opis planowania  Przedmioty zawodowe Studium Medyczne
68 Maria Barbara Moskowicz  Ewaluacja postaw słuchaczy Opis Przedmioty zawodowe Studium Medyczne
67 Robert Hoffmann  Zastosowanie programu DERIVE w nauczaniu problemowym matematyki na podstawie zadań optymalizacyjnych Opis z autorefleksją  Matematyka w liceum ogólnokształcącym
66 Katarzyna Bauza  Konstruowanie programów profilaktyczno – wychowawczych  Opis  
65 Katarzyna Bauza  Program psychoedukacyjny i profilaktyki uzależnienia narkotykowego „Nie niszcz siebie”  Program  
64 Wisława Warzyńczak  Plan wynikowy z chemii – szkoła ponadgimnazjalna  Plan wynikowy  Chemia
63 Ewa Bąbka  Dziecko w klasie i szkole  Ankieta  Kształcenie zintegrowane
62 Ewa Bąbka   Dzień Babci Propozycja klasowej uroczystości  Kształcenie zintegrowane
61 Ewa Bąbka  Zestaw gier dydaktycznych do wykorzystania w kształceniu zintegrowanym.  Opis  Kształcenie zintegrowane
60 Maria Prawdzik  Scenariusze lekcji z języka angielskiego w szkole średniej  Scenariusz lekcji  Język angielski
59 Maria Prawdzik  Adresy stron internetowych dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego  Opis  Język angielski
58 Janina Piekarska  Nasz dom Europa  Scenariusz apelu  
57 Beata Podgórska  Pasowanie na czytelnika
Terapia dzieci dyslektycznych 
Scenariusz zajęć otwartych
Referat 
Kształcenie zintegrowane
56 Grażyna Ozorkowska  Metoda projektów  Materiały szkoleniowe  
55 Grażyna Ozorkowska  Prezentacja produkcji wybranych wyrobów piekarskich, ciastkarskich i cukierniczych przygotowana metodą projektów  Scenariusz zajęć  Przedmioty zawodowe spożywcze
54 Grażyna Ozorkowska Informacje dotyczące metody projektów ułatwiające uczniom wykonywanie projektu Materiały pomocnicze  
53 Wioletta Bałdyga  Gra planszowa – ułamki zwykłe   Matematyka
52 Wioletta Bałdyga  Czworokąty Opis stosowania map skojarzeniowych Matematyka
51 Wioletta Bałdyga  Budowa Układu Słoneczny  Scenariusz zajęć  Przyroda
50 Wioletta Bałdyga  Zbieranie, prezentacja i matematyczna analiza danych  Scenariusz zajęć  Matematyka
49 Zdzisław Karpienia  Nauka języka rosyjskiego w zreformowanej szkole średniej  Opis  Język rosyjski
48 Agnieszka Wojewódzka  Anoreksja i bulimia – śmiertelna pułapka Scenariusz zajęć Scenariusz gddw
47 Agnieszka Wojewódzka  Kto rządzi w polskiej szkole  Scenariusz zajęć Scenariusz gddw
46 Bożenna Fidura  Przewodnik maturzysty z języka niemieckiego    Język niemiecki
45 Bożenna Fidura  Program nauczania języka niemieckiego  Program  Język niemiecki – szkoły policealne
44 Maria Rybacka    Potyczki matematyczno – ekologiczne Scenariusz zajęć Matematyka – szkoła podstawowa
43 Maria Rybacka    Matematyka w ruchu drogowym Scenariusz zajęć Matematyka – szkoła podstawowa
42 Maria Rybacka  Matematyczna wędrówka po Unii Europejskiej   Scenariusz zajęć Matematyka – szkoła podstawowa
41 Katarzyna Fijas  Dlaczego lubimy przenosić się w świat fantazji, gdzie pełno tajemnic oraz rzeczy strasznych? S. Spielberg - „Jurajski Park”   Scenariusz lekcji Język polski
40  Katarzyna Fijas  „Przemijanie”  Scenariusz montażu słowno - muzycznego  
39 Wojciech Pilichowski Festiwal Gier Zespołowych Artykuł Wychowanie fizyczne 1.3 MB
38 Elżbieta Milewska
Ewa Motulewicz
Aleksandra Ośródka
Monika Pieczara
Czesława Rudkowska
Test sprawdzający osiągnięcia edukacyjne z biologii w Kl. I liceum ogólnokształcącego (poziom rozszerzony). Opracowanie  Biologia
37 Regina Dylewicz 
Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie cukiernik opracowanie  Opracowanie  Przedmioty zawodowe
36 Regina Dylewicz Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie piekarz Opracowanie  Przedmioty zawodowe
35 Regina Dylewicz  Charakterystyka absolwenta dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Technik ochrony środowiska Technik analityk Techniki technologii żywności  Opracowanie  Przedmioty zawodowe
34 Hanka Żuk
Natalia Dudra  Robert Hoffmann
Instrukcja do projektu: Najtańszy telefon komórkowy Instrukcja do projektu. Matematyka
33 Janina Piekarska  Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III    Kształcenie zintegrowane
32 Krystyna Rachwalska  Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w programie finansowo – księgowym, rejestrowanie dokumentów zgodnie z dekretacją  Scenariusz lekcji wraz z materiałami pomocniczymi  Pracownia ekonomiczno- informatyczna
31 Krystyna Rachwalska  Rejestrowanie zdarzeń w komputerowej księdze przychodów i rozchodów  Scenariusz lekcji wraz z materiałami pomocniczymi  Pracownia ekonomiczno- informatyczna
30 Alicja Szczurko  Schron  Scenariusz apelu z okazji rocznic września 1939 -
29 Alicja Szczurko   Zaskoczyć tematem. 
Refleksje nauczycielki dotyczące roli tematu lekcji -
28 Krystyna Stasiak
Wojciech Pilichowski
Fair play w sporcie szkolnym Artykuł Wychowanie fizyczne
27 Małgorzata Krystyna Niedźwiedzka
Marzena Celina Petelska
Statystyka szkolna w Excelu Scenariusz szkolenia dla nauczycieli tworzenie prezentacji w PowerPoint - 853 KB
26 Anna Małogorzata Olszewska
Marzanna Pojawa-Grajewska
Plan projektu uczniowskiego" Żywienie młodzieży w wieku 15-18 lat" Plan realizacji Biologia, technologia żywnoiści.
25 Elżbieta Pańko
Przestrzeń w obrazie – zasady perspektywy Scenariusz lekcji Wychowanie plastyczno –techniczne w liceum technicznym
24 Elżbieta Pańko
Darka Lewandowskiego
Realizacja ścieżki edukacyjnej i medialnej Plan realizacji Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej
23 Sławomir Witczak Frekwencja Aplikacja w arkuszu kalkulacyjnym,  obliczanie frekwencji Technologia informacyjna
22 Sławomir Witczak Zestawienie ocen Aplikacja w arkuszu kalkulacyjnym,   zestawienie ocen semestralnych Technologia informacyjna
21 Sławomir Witczak Plan wynikowy z technologii informacyjnej Plan wynikowy  Technologia informacyjna

20

Beata Bednarczyk, Kozioł Dorota Równania kwadratowe – usystematyzowanie wiadomości Scenariusz lekcji Matematyka
19 Beata Bednarczyk, Kozioł Dorota  "Przekształcanie wykresów funkcji” – lekcja wprowadzająca Scenariusz lekcji Matematyka  
 18 Elżbieta Orlik -Gogacz Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii. Artykuł Biologia
 17 Maria Grabowska  Plan wynikowy w nauczaniu matematyki dla zakresu rozszerzonego klasa I Plan wynikowy Matematyka
 16 Elżbieta Derdzińska, Katarzyna Horyń CHEMIA – PLANY WYNIKOWE  Plany wynikowe Chemia
15 Mirosław Brzostowski Program nauczania 
dla grupy zawodów – technik mechanik w czteroletnim cyklu nauczania w klasach I i II
Program nauczania Mechanika techniczna
14 Jan Zajączkowski, Urszula Pietrzak-Eder, Iwona Karczmarz, Wanda Leniec, Anna Pieczyńska. Powtórzenie wiadomości o funkcji wykładniczej.  Scenariusz lekcji  Matematyka
13 Iwona Karczmarz Plan wynikowy nauczania matematyki - RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI ( 14 h ) - zakres podstawowy Artykuł Matematyka
12 Jolanta Narwojsz- Zajkowska  Scenariusz lekcji z języka obcego Scenariusz zajęć  Języki obce
11 Ewa Florczyk  Amor Szekspiro czyli Romeo i, z niewielką pomocą przyjaciół, Julia  Scenariusz przedstawienia -
10 Ewa Florczyk  Scenariusz wieczoru z poezją Adama Mickiewicza  Scenariusz wieczoru -
9 Piotr Wocial  Ocena ucznia z wychowania fizycznego  Artykuł Wychowanie fizyczne
8 Piotr Wocial  Konspekt treningu koszykówki Scenariusz zajęć  Wychowanie fizyczne
7 Ewa Florczyk Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Scenariusz uroczystości -
6 Alina Kowalska, Małgorzata,  Dobrońska, Dorota Sadowska, Aneta Załubska-Ropiak, Anna Ruszczyk  Święto Niepodległości  Scenariusz uroczystości -
5 Małgorzata Dobrońska, Alina Kowalska, Jadwiga Janiszewska  Wigilijna Pastorałka  Scenariusz montażu słowno - muzycznego -
4 Anna Mierzejewska XXIV Rocznica Pontyfikatu Ojca Świętego Scenariusz uroczystości kulturalno-religijnej -
3 Mirosław Brzostowski  Mechanika techniczna.   Program autorski  Przedmioty zawodowe
2 Alicja Hawrus  Programy działania ZNP w kadencji 2002-2006 Artykuł -
1 Alicja Hawrus   Rola ZNP w zakresie obrony praw pracowniczych Artykuł  -
Publikacje z 2002 r. (35 artykułów)

.

Do strony początkowej

MODN w Ełku