Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI  - 2004 r.

Lp Autor Tytuł Rodzaj publikacji  Przedmiot nauczania  Plik do pobrania
           
 211 Alicja Bąk  Czytamy ze zrozumieniem.  Scenariusz  
 210 Jadwiga Brochacka
Paulina Ćwiek-Dobkowska
Grzegorz Supruniuk
Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego   Wychowanie fizyczne
 209 Jadwiga Brochacka Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach.   Wychowanie fizyczne 
 208  Justyna Grunt-Mejer Krzyżówki i testy na lekcjach geografii w szkole specjalnej    
 207  Agnieszka Chaberska Gry planszowe na lekcjach języka polskiego    
 206 Teresa Bałdyga 
Agnieszka Chaberska
Teresa Żebrowska 
Plan pracy wychowawczej klasa Ia, Id, Ie w gimnazjum   Godzina wychowawcza
 205 Małgorzata Polcyn Metoda Denissona - gimnastyka mózgu    
 204 Małgorzata Polcyn Metoda Sherbrone w pracy przedszkola    
 203 Jolanta Beziuk Zajęcia otwarte dla rady pedagogicznej prowadzone metodą „naturalnej nauki języka”  Scenariusz zajęć   
 202 Justyna Grunt-Mejer Scenariusz zajęć z socjoterapii. Poznajmy się. Scenariusz zajęć   
 201 Bogna Korf Lekcja języka polskiego w klasie VI. Język radia. Konspekt  
 200 Bogna Korf
Lekcja języka polskiego w klasie V. Czytamy czasopisma.
Konspekt  
 199 Bogna Korf Lekcja wychowawcza w klasie IV. Ja i moje zainteresowania Scenariusz zajęć   
 198 Jolanta Rydzewska  Niebezpieczne zachowania na drodze – ich przyczyny i konsekwencje Scenariusz zajęć   
 197 Jolanta Rydzewska  Edukacja drogowa w przedszkolu – scenariusze zajęć dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych Scenariusz zajęć   
 196 Lucyna Kuryło Scenariusz zajęć integracyjnych „Spotkanie z Wróżką” Scenariusz zajęć   
 195 Dorota Stasik Zagrajmy w zielone. Turniej ekologiczny jako wspólne dzieło. Artykuł  
 194 Małgorzata Polcyn Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola  Artykuł  
 195 Małgorzata Polcyn Metoda Dennisona – gimnastyka mózgu Artykuł  
 193 Mariusz Niedźwiedzki Plan pracy wychowawczej z zespołem klasowym w klasie VI szkoły podstawowej    
 192 Andrzej Florczyk Założone i rzeczywiste efekty szkolnego wychowania fizycznego. Artykuł Wychowanie fizyczne
 191 Andrzej Florczyk Scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjnej Scenariusz. Wychowanie fizyczne
 190 Andrzej Florczyk Program koła informatycznego „Tworzenie stron WWW”   Informatyka

189

Dorota Stasik Terapia dziecka dyslektycznego mającego specyficzne trudności w matematyce    
 188 Małgorzata Lewandowska Wyzwolić aktywność uczniów Scenariusz zajęć z matematyki Matematyka

187

Hanna Bezdziecka Scenariusz zajęć koła przyrodniczego 
z wykorzystaniem komputera 
i cyfrowego aparatu fotograficznego
Artykuł  

186

Hanna Bezdziecka Funkcje dydaktyczne roślin doniczkowych w pracowni przyrodniczej Artykuł  

185

Hanna Bezdziecka Dziecko a grupa rówieśnicza - nowy uczeń w klasie Artykuł  
 184 Teresa Orzechowska Słowniczek logopedyczny  Artykuł  
 183 Mariola Pieloch  Lektura w edukacji zintegrowanej Artykuł  
 182 Mariola Pieloch  Zbliża się wiosna Artykuł  
 181 Wojciech Kozioł Makroskopowe własności materii- wymagania edukacyjne Artykuł  
 180 Wojciech Kozioł Scenariusz lekcji wychowania fizycznego  Scenariusz lekcji  Wychowanie fizyczne
 179 Wojciech Kozioł, PSO z przedmiotów zawodowych Artykuł  
 178 Halina Drozd  Scenariusz lekcji zasad rachunkowości  Scenariusz lekcji  Zasady rachunkowości
 177 Stefania Tumidajewicz  Mierzenie jakości pracy szkoły Artykuł  
 176 Małgorzata Polcyn
Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola Artykuł  
 175 Małgorzata Polcyn Metoda dennisona – gimnastyka mózgu Artykuł  
 174 Maria Grabowska
Szyfrowanie informacji – kryptografia, kryptoanaliza. Konspekt lekcji Informatyka
 1.2MB
 173 Elżbieta Jóźwik Co to znaczy „być przedsiębiorczym”?  Scenariusz lekcji wychowawczej Godzina wychowawcza
 172 Jadwiga Markiewicz-Marzec Strony WWW dla nauczycieli oraz młodych uczniów języka angielskiego Artykuł Język angielski
 171 Halina Drozd  Majątek i kapitały jednostki gospodarczej- bilans  Artykuł Zasady rachunkowości
 170 Halina Drozd  Być sobą, nie raniąc innych - asertywność Artykuł Godzina wychowawcza
 169 D. Mioduszewska, M. Skibicka,
B. Sadowiska 
Ełckie Dni Rodziny  Scenariusz imprezy  
 168 Wanda Leniec, Dorota Zajkowska Plan szkolnego konkursu "Matematyczne Wyzwania"   Matematyka
 2.2MB
 167 Elżbieta Giglewicz Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki w oddziale przedszkolnym pt. „Dla mamy i z mamą”. Scenariusz Odział przedszkolny

166

Krystyna Baluta Impreza wielkanocna „A dzisiaj jest Wielkanoc” Scenariusz apelu  
 165 Krystyna Baluta Apel z okazji Święta Niepodległości Scenariusz apelu Historia
 164 Elżbieta Rafałowska 11 Listopada – Święto Niepodległości Scenariusz okolicznościowego apelu  
 163 Elżbieta Januszkiewicz Odpowiedzialność Scenariusz godziny do dyspozycji wychowawcy klasy w szkole podstawowej  
 162 Joanna Elżbieta Białek Przyczyny nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki, problem nakładania się 
przyczyn wtórnych na pierwotne, konsekwencje dłużej trwających niepowodzeń w uczeniu się matematyki
Matematyka   

161

 Ewa Mejdus  Szczęśliwe dziecko – szczęśliwy rodzic  Program edukacyjno-terapeutyczny dla rodziców   

160

Ewa Mejdus  Program Grupy Wsparcia dla Nauczycieli Gimnazjum „BELFER”    

159

Ewa Mejdus  Oto ja  Program terapeutyczny  

158

Krystyna Wszeborowska  Radzenie sobie w sytuacjach przemocy  Scenariusz zajęć  

157

Wanda Malinowska   Odtworzenie wzoru graficznego piosenki „Zasiali górale” z zastosowaniem metody dobrego startu Konspekt zajęć  

156

Lilia Teresa Plago Św. Stanisław Kostka  Inscenizacja  Religia 

155

Stefania Tumidajewicz  Edukacja olimpijska dzieci i młodzieży  Zestawienie bibliograficzne 

 

154

Zespół 80 – LECIE ISTNIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU. Projekt edukacyjny  

153

Jolanta Grądzka  Konkurs matematyczny - ,,Liga zadaniowa” 

 

Matematyka 

152

Jolanta Grądzka  ,,Nie” nie zawsze oznacza nieuprzejmość – asertywność  Scenariusz  Lekcja wychowawcza

151

Wanda Malinowska  Rola przedszkola w uspołecznieniu  

 

150

Elżbieta Gromadzka  Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II liceum i technikum według programu BARWY EPOK DKOS 4015 – 96/02  Plan wynikowy 

Język polski 

149

Elżbieta Gromadzka  „Przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej”  Scenariusz przedstawienia  

 148 Maria Jolanta Wielgat Rola poezji w kształceniu mowy dziecka sześcioletniego
i jej możliwości interpretacyjne
   
 147 Agnieszka Wojewódzka  Zasady HACCP w przetwórstwie ryb. scenariusz technologia żywności
 146 Agnieszka Wojewódzka  Zasady HACCP w przetwórstwie spożywczym. konspekt technologia żywności
 145 Agnieszka Wojewódzka  Marketing w przemyśle mięsnym konspekt technologia żywności
 144 Maria Jolanta Wielgat  Rola zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym Scenariusz lekcji  
 143 Monika Godlewska Poznajemy słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia „Christmas time” Scenariusz lekcji Język angielski
Publikacje 101-142 Pliki są zapisane w programie WORD lub spakowane programem ZIP lub RAR
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy
Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

 

Publikacje - 2003 r.

Publikacje - 2002 r.

Do strony początkowej

J. Kunicki, MODN w Ełku Ostatnia zmiana: